Skoči do osrednje vsebine

78. redna seja vlade

Vlada je na današnji 78. seji obravnavala osnutek Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ter osnutek predloga novele Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Predlagane rešitve iz obeh zakonov sta predstavila ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in minister za finance Klemen Boštjančič.
Ministrica Alenka Bratušek in minister Klemen Boštjančič na novinarski konferenci po seji vlade

Ministrica Alenka Bratušek in minister Klemen Boštjančič na novinarski konferenci po seji vlade | Avtor: STA/Daniel Novaković

Večina razprave na današnji 78. seji vlade je bila namenjena zakonodajnim rešitvam, povezanim z odpravo posledic največje nesreče v zgodovini Slovenije, je povedal minister za finance Klemen Boštjančič v uvodu novinarske konference, saj je vlada obravnavala osnutek Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev ter osnutek predloga novele Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023.

Minister Boštjančič je predstavil novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki ga je vlada pripravila z namenom hitrejše, preglednejše in učinkovitejše pomoči za odpravo posledic avgustovskih poplav in plazov prebivalkam in prebivalcem. Poudaril je predvsem naslednje rešitve:

  • predplačila za obnovo stanovanj, kjer ni predvidena nadomestna ali nadomestitvena gradnja: predvideno je predplačilo za obnovo lastnikom v višini 20 odstotkov prijavljene škode v aplikaciji AJDA, če gre za škodo, ki presega šest tisoč evrov. Predplačila so predvidena za objekte, kjer je bilo konec julija 2023 prijavljeno vsaj eno prebivališče;
  • novela posega tudi v sedanjo ureditev kriznih namestitev, tako da podaljšuje možnost krizne namestitve še za dodatnih 21 dni; če se izkaže, da oseba v domačem okolju ne more več bivati, pa se ji bo zagotovila prednostna vključitev v institucionalno varstvo;
  • na novo se ureja pravica do nadomestila stroškov bivanja na drugem naslovu, višina tega nadomestila bo odvisna od števila članov gospodinjstva, zneski od 150 do 250 evrov mesečno, za največ leto dni in z možnostjo podaljšanja za eno leto;
  • novela ureja tudi obveznost države, da na svoje stroške zagotovi prevzem in končno obdelavo onesnaženih zemljin, ki so nastale kot posledica poplav ter plazov, in sicer najkasneje do 1. julija 2024.

Minister je tudi povedal, da se je vlada odločila, da ukine obvezni solidarnosti prispevek, ki bi bremenil vse zaposlene in delodajalce, ne glede na njihov položaj ter prizadetost v poplavah. »Namesto tega bo vlada z dodatnim odstotkom obremenila tista podjetja, ki ustvarijo več, govorim o davku od dohodkov pravnih oseb, ki ga bomo opredelili v zakonu o obnovi, o katerem bom govoril v nadaljevanju.«

S tem interventnim zakonom vlada obravnava tudi izvedbo solidarnostne sobote. Minister se je ob tem zahvalil podjetjem, ki so že opravila t. i. delovno soboto. Ta ostaja prostovoljna, še vedno jo lahko podjetja ob soglasju z delavcem izvedejo, plačilo za ta dan pa bo šlo v proračun za odpravo posledic poplav, kot je bilo načrtovano. Delodajalci za ta dan davka in prispevkov na plače ne bodo plačali, ker bo njihov prispevek v obliki začasno povišanega davka od dohodka pravnih oseb. 

Do 50 milijonov evrov za predplačila posameznikom, oškodovanim v poplavah

Ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek je nekoliko podrobneje pojasnila predplačila ljudem. Poudarila je, da je država do vključno včeraj posameznikom, gospodarstvu, občinam in drugim že pomagala s 340 milijoni evrov. Predplačila ljudem ureja predlog interventnega zakona, do njih pa bodo upravičeni vsi tisti, ki so prijavili škodo v sistem AJDA in katerih ocena škode presega 6000 evrov. Povedala je, da bodo iz predplačil izvzeti tisti, ki bodo v nadaljevanju dobili nadomestne oziroma nadomestitvene objekte, saj bodo ti ljudje obravnavani po drugem postopku. Predplačila se bodo izvedla avtomatsko prek Finančne uprave Republike Slovenije na podlagi podatkov, ki jih bo FURS dobil od Ministrstva za naravne vire in prostor. Ob tem je pozvala vse, ki so v sistem AJDA prijavili svojo škodo, naj podatke preverijo in odpravijo morebitne nepravilnosti. Država bo po njenih besedah za predplačila namenila največ do 50 milijonov evrov.

Osnutek zakona o obnovi in razvoju v javno razpravo socialnim partnerjem in drugim deležnikom

Minister za finance je v nadaljevanju povedal, da je vlada obravnavala tudi osnutek Zakona o obnovi in razvoju, ki obsega vrsto ukrepov na področju pospešitev pridobivanja različnih dovoljenj in soglasij oziroma upravnih aktov, sanacije na področju kulturne dediščine, vrsto ukrepov na področju gradnje infrastrukture, pri čemer se kot razvojni ukrep določa gradnja 3. razvojne osi, ki bo povezala Koroško z drugimi središči nacionalnega, regionalnega in medobčinskega pomena. Z zakonom o obnovi vlada ureja tudi izvzetje prejetih sredstev za pomoč po poplavah iz izvršb, javnega naročanja in dodatno sofinancira programe duševnega zdravja, nudenja psihosocialne pomoči ter uvedbe mobilnih enot centrov za socialno delo. Kot pomembni razvojni ukrepi so predvideni tudi tisti na področju večje internetne povezljivosti prizadetih območij.

Nadalje je za pomoč prebivalcem predvidena jamstvena shema za posojila, namenjena obnovi, in sicer s 100-odstotnim jamstvom države, torej ga bodo lahko dobili tudi tisti posamezniki, ki niso kreditno sposobni in jim bo država subvencionirala obrestne mere.

Za gospodarstvo in občine se predvidevajo različni dodatni ukrepi, ki se bodo izvajali prek finančnih instrumentov. Ob koncu je minister Boštjančič dodal, da bo po pripravi čistopisov obeh dokumentov predvidoma v petek novela Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in plazov poslana v državni zbor, osnutek Zakona o obnovi in razvoju pa bo v petek poslan socialnim partnerjem, parlamentarnim strankam, strateškima svetoma ter drugi zainteresirani javnosti.