Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 78. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o zagotavljanju pomoči pri vključevanju tujcev, ki niso državljani Evropske unije, Poročevalka: mag. Katarina Štrukelj 

1.2. Predlog uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini, poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel    Gradivo

1.3. Predlog uredbe o izvajanju ukrepa odpravljanje zaraščanja na kmetijskih zemljiščih, poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)    Gradivo

1.4. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o izvedbi intervencij kmetijske politike za leto 2023, poročevalec: Marjan Šarec (MKGP)    Gradivo

1.5. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Izola Ospedale Generale Isola, poročevalka: dr. Valentina Prevolnik Rupel    Gradivo

1.6. Predlog odločbe o podaljšanju koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem salonu »Casino Rio – igralni salon«, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.7. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi družbe »Trelleborg Wheel Systems Moto, družba za proizvodnjo in trgovanje z izdelki iz gume, d. o. o.«, Poročevalec: Matjaž Han 

1.8. Program odprave posledic škode v gospodarstvu po požaru na Krasu v letu 2022, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

1.10. Predlog predhodnega soglasja k dodatnemu povečanju sredstev za institucionalni steber financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti Nacionalnega inštituta za biologijo zaradi povečanja raziskovalne infrastrukture, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.11. Predlog odgovora na predlog Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za sprejem ukrepov za ustavitev kurjenja odpadkov v romskem naselju Smrekec, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

1.12. Informacija o vodenju osrednje podporne točke za upravljanje Strategije Evropske unije (EU) za Jadransko-jonsko regijo, EUSAIR Facility Point v programskem obdobju 2021–2027, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek    Gradivo

1.14. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (akt o umetni inteligenci) in spremembi nekaterih zakonodajnih aktov Unije – splošni pristop, Poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh 

1.15. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za dostop do finančnih podatkov in spremembi uredb (EU) št. 1093/2010, (EU) št. 1094/2010, (EU) št. 1095/2010 in (EU) 2022/2554, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.16. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 9. novembra 2023 v Bruslju, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.17. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve (proračun) 10. novembra 2023 v Bruslju, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.18. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na zasedanju »Space Summit« v sestavi ministrov 6. in 7. novembra 2023 v Sevilli, Poročevalec: Matjaž Han 

1.19. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Neformalnem srečanju ministrov, pristojnih za turizem, 30. in 31. oktobra 2023 v Palmi, v Španiji, Poročevalec: Matjaž Han 

1.20. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon na ministrski konferenci Večja in močnejša Unija – kako pripraviti EU na širitev in države kandidatke na pristop 2. novembra 2023 v Berlinu, Poročevalka: Tanja Fajon 

1.21. Informacija o udeležbi državne sekretarke v Ministrstvu za notranje zadeve Helge Dobrin na srečanju Neformalne EU mreže nacionalnih poročevalcev ali enakovrednih mehanizmov za boj proti trgovini z ljudmi 6. in 7. novembra 2023 v Bruslju, Poročevalec: Boštjan Poklukar 

1.22. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o sodelovanju pri nudenju razvojne pomoči med Ministrstvom za notranje zadeve Republike Slovenije in Ministrstvom za notranje zadeve Republike Severne Makedonije, poročevalka: Tanja Fajon    Gradivo

1.23. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike (Četrtim polkom specialnih sil Italijanske vojske) o skupnem usposabljanju sil za specialno delovanje na ozemlju Republike Slovenije, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.24. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Italijanske republike o navzkrižnem usposabljanju s področja IMINT na ozemlju Republike Slovenije, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.25. Informacija o nameravanem podpisu tehničnega dogovora o zagotovitvi podpore države gostiteljice za vajo Bison Counter 2023 od 6. do 19. novembra 2023 v Španiji, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.26. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za narodno obrambo Helenske republike o podpori države gostiteljice Slovenski vojski med udeležbo na bojnem streljanju zrak-zrak, izvedenem na območju LGD-16 (strelišče Zakintos) od 13. do 17. novembra 2023, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.27. Izhodišča za uradni obisk ministra za obrambo Marjana Šarca od 5. do 7. novembra 2023 v Gruziji, Poročevalec: Marjan Šarec 

1.28. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 42. zasedanju generalne konference UNESCO od 7. do 22. novembra 2023 v Parizu, Poročevalec: dr. Igor Papič 

1.29. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na 78. zasedanju Odbora Združenih narodov proti mučenju 15. in 16. novembra 2023 v Ženevi, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

1.30. Informacija o obisku ministra za varnost Bosne in Hercegovine Nenada Nešića 7. in 8. novembra 2023 v Republiki Sloveniji, 51001-60/2023Poročevalec: Boštjan Poklukar 1.31. Informacija za predsednico Republike Slovenije Natašo Pirc Musar ob uradnem obisku predsednika Črne gore Jakova Milatovića 6. in 7. novembra 2023 v Republiki Sloveniji, Poročevalka: Tanja Fajon

II. LISTA B

2. Informacija o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

2A. Osnutek predloga zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

2B. Osnutek predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, Poročevalec: Klemen Boštjančič (MJU) 

3. Predlog zakona o kupcih in serviserjih nedonosnih kreditov bank – prva obravnava - prva obravnava, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kolektivnih tožbah – skrajšani postopek, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

4A. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z dežjem, vetrom, zemeljskimi plazovi in poplavami med 17. julijem in 3. avgustom 2023 (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

4B. Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami 4. avgusta 2023 (PONOVNA OBRAVNAVA), poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

4C. Predlog strategije vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Republike Slovenije, poročevalec: Boštjan Poklukar

4Č. Predlog stališča Vlade Republike Slovenije o Evro-sredozemski univerzi (EMUNI univerzi) za obdobje 2024-2029, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

4D. Informacija o trilateralnem srečanju ministra za notranje zadeve Republike Slovenije Boštjana Poklukarja z ministrom za notranje zadeve Italijanske republike Matteom Piantedosijem in ministrom za notranje zadeve Republike Hrvaške dr. Davorjem Božinovićem 2. novembra 2023 v Trstu, Poročevalec: Boštjan Poklukar 

4E. Informacija o nameravanem podpisu skupnega pisma predsednikov vlad Republike Slovenije, Republike Hrvaške, Zvezne Republike Avstrije in Svobodne dežele Bavarske, naslovljenega na predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen v zvezi z nadgradnjo energetskih oskrbovalnih poti v Evropi, Poročevalka: Tanja Fajon

6. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

6.1. Predlog imenovanja direktorice Urada Republike Slovenije za mladino

6.2. Predlog imenovanja direktorja Uprave Republike Slovenije za pomorstvo 

6.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za organizacijsko zakonodajo in pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje

6.4. Predlog imenovanja članice nadzornega sveta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

6.5. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje

6.6. Predlog imenovanja članov, predstavnikov ustanovitelja v Upravni odbor javnega infrastrukturnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije

6.7. Predlog imenovanja nadzornikov v družbi Holding Kobilarna Lipica d. o. o

6.8. Predlog sklepa o ustanovitvi Komisije za odpravo posledic škode v gospodarstvu 

6.9. Predlog sklepa o imenovanju članov Odbora za spremljanje Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027

6.10. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju članov Nacionalnega sveta za bralno pismenost

6.11. Predlog odločbe o pritožbi Obalnega društva proti mučenju živali zoper odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. 2150-6/2022/20 z dne 27. 6. 2023

6.12. Predlog pooblastila odvetniški družbi za zastopanje Republike Slovenije pred upravnimi in sodnimi organi v Republiki Hrvaški v postopkih izterjave terjatev Republike Slovenije zoper dolžnike

6.13. Predlog sklenitve štirih pogodb o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim za nepremičnine v uporabi Univerze v Ljubljani, članice Biotehniške fakultete

6.14. Predlog soglasja k pogodbi o ustanovitvi služnostne pravice na nepremičnini v k. o. Koroška vrata v lasti Univerze v Mariboru

6.15. Predlog soglasja k Pogodbi o ustanovitvi služnostne pravice na zemljišču v k. o. 1722 Trnovsko predmestje, v lasti Univerze v Ljubljani

7. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

7.1. Predlog spremembe Sklepa Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi Delovne skupine Vlade Republike Slovenije za koordinacijo pripravljalnih aktivnosti na projektu JEK2, Poročevalka: Petra Škofic 

7.2. Predlog soglasja k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Službi Vlade Republike Slovenije za obnovo po poplavah in plazovih, Poročevalec: Boštjan Šefic 

7.3. Predlog spremembe Sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za obnovo, Poročevalka: Petra Škofic