Skoči do osrednje vsebine

Odprt poziv za izraz interesa za sodelovanje v delovnih skupinah znanstvene diplomacije

Evropska komisija namerava vzpostaviti delovne skupine za znanstveno diplomacijo, ki jih bodo tvorili tako posamezniki in raziskovalne skupnosti, kot posamezniki iz sveta diplomacije, katerih naloga bo razvoj elementov za bodoč okvir Evropske znanstvene diplomacije.

Evropska komisija je objavila odprt poziv za izraz interesa za sodelovanje v delovnih skupinah znanstvene diplomacije (v angleščini), ki jih bodo tvorili raziskovalke in raziskovalci ter posameznice in posamezniki s področja diplomacije. Delovne skupine bodo prispevale k razvoju gradnikov celovitega okvirja Evropske znanstvene diplomacije. Njihov namen je združiti ključne deležnike s področja znanstven diplomacije v procesu so-ustvarjanja skupnih priporočil Evropske znanstvene diplomacije.

Vsi deležniki Evropske znanstvene diplomacije (v angleščini) lahko izrazijo svoj interes za sodelovanje v eni od sledečih petih delovnih skupin:

  • Strateška raba znanstvene diplomacije za spoprijemanje z geopolitičnimi globalnimi izzivi v fragmetiranem, multipolarnem svetu
  • Bolj strateška, učinkovita in odporna evropska diplomacija, podprta z znanstvenimi dokazi in dolgoročnim predvidevanjem
  • Krepitev znanstvene diplomacije v delegacijah in veleposlaništvih ter spodbujanje dosega globalne znanstvene diplomacije EU
  • Vzpostavitev zmogljivosti Evropske znanstvene diplomacije
  • Prečna skupina za definicijo pojma znanstvene diplomacije, načel in njene dodane vrednosti za EU

Posamezno delovno skupino naj bi sestavljajo največ 20 posameznic oziroma posameznikov, ki bi uravnoteženo predstavljali tako znanstveno kot diplomatsko sfero. Članice in člani v podskupinah delujejo avtonomno in v lastni kapaciteti ter ne zastopajo pogledov in stališč držav članic ali svojih delodajalcev. Vsako delovno skupino bosta vodila so-predsedujoča, ki predstavljata raziskovalno oziroma diplomatsko skupnost.

Članice in člani podskupin, ki predstavljajo raziskovalno skupnost, so lahko v dogovoru z Evropsko komisijo upravičeni do povračila stroškov udeležbe na srečanjih podskupin. Na splošno velja, da je delo v podskupinah prostovoljno in se ne opravlja proti plačilu.

Srečanja delovnih skupin so predvidena med novembrom 2023 in junijem 2024 in naj bi potekala največ enkrat na šest do osem tednov. Vsaka delovna skupina naj bi razvila nabor priporočil na področju, za katerega je vzpostavljena. Določena priporočila oziroma ukrepi bi lahko bili tudi predmet testiranja preko pilotnih projektov, ki jih bo financirala Evropska komisija.

Pogoji za sodelovanje

Kandidatke in kandidati morajo biti državljani države članice EU, z izjemo kandidatov, ki delajo na akademskem področju (na primer v visokošolskih institucijah, raziskovalnih organizacijah, neprofitnih akademskih institucijah in združenjih). Slednji so lahko državljani države članice EU ali katerekoli države, pridružene programu Obzorje Evropa (v angleščini) ali pa so zaposleni v akademski instituciji, če imajo drugo državljanstvo, pod pogojem, da so zaposleni v akademski instituciji s sedežem v katerikoli od teh držav.

Rok za najavo interesa za sodelovanje v eni od navedenih delovnih skupin znanstvene diplomacije je 31. oktober 2023 (do 23:59 CET). Najavo interesa je potrebno oddati preko namenske spletne strani Evropske komisije (v angleščini). Z oddano prijavo kandidati potrjujejo, da njihov delodajalec soglaša s kandidaturo.