Skoči do osrednje vsebine

Inšpekcija za lovstvo izvedla celovit pregled organizacije lovsko-čuvajske službe na vseh loviščih

Inšpekcija za lovstvo, ki deluje v sklopu Inšpektorata Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR), je skladno z letnim planom dela letos izvedla celovit pregled organizacije lovsko-čuvajske službe pri vseh lovskih družinah, upravljavkah lovišč v Sloveniji.
Pogled na dvorano polno lovcev. Ti sedijo in poslušajo predavanje.

Predavanje za lovske čuvaje. | Avtor: Lovska zveza Slovenije.

Zaradi preventivnega delovanja in predaje dodatnega znanja ter informacij glede opravljanja nalog lovskih čuvajev so inšpektorji za lovstvo v sodelovanju s Komisijo za lovsko-čuvajsko službo pri Lovski zvezi Slovenije ter zainteresiranimi območnimi lovskimi zvezami izvedli tudi vrsto predavanj za lovske čuvaje.

Organiziranje in izvajanje nalog lovsko-čuvajske službe mora biti skladno z Zakonom o divjadi in lovstvu ter koncesijskimi pogodbami za upravljanje z lovišči v Sloveniji, kar je ena izmed osnovnih in temeljnih nalog lovskih družin, upravljavk lovišč. Lovski čuvaji opravljajo številne naloge kot sredstvo nadzora nad dogajanjem v loviščih ter so nepogrešljiv deležnik pri komunikaciji z javnostjo ter vir znanja in izkušenj za lažje upravljanje z lovišči.

Inšpekcija za lovstvo pri IRSKGLR kot pristojni organ za nadzor nad lovsko-čuvajsko službo nenehno izpostavlja potrebo po njeni kakovostni in dobri organiziranosti, katere neposredni izvajalci - lovski čuvaji morajo biti opremljeni s primernim znanjem in informacijami. Zato je periodično obnovitveno izobraževanje ključno in tudi eden izmed formalnih pogojev za imenovanje lovskega čuvaja kot uradne osebe.

Zadnjih obnovitveni izobraževanj, ki sta oktobra potekali v Centru GRM v Novem Mestu in lovskem centru Lovske zveze Koper, se je skupaj udeležilo 159 lovskih čuvajev.