Skoči do osrednje vsebine

Vlada Republike Slovenije na regijskem obisku na Koroškem

Predsednik vlade in ministri se bodo med jutrišnjim regijskim obiskom na Koroškem srečali z župani koroških občin, predstavniki gospodarstva, podjetniki in drugimi. Rdeča nit pogovorov bo obnova regije po katastrofalnih avgustovskih poplavah.

Na skupnem srečanju bo narejen pregled tega, kaj je bilo v dobrem mesecu po poplavah že narejenega, predstavljeni bodo posamezni že sprejeti ukrepi, pa tudi načrti do konca leta. Obisk vlade v regiji je tudi priložnost za predstavnike lokalnih skupnosti, gospodarstva, podjetnikov, pa tudi nevladnih organizacij, da izrazijo svoja pričakovanja glede poteka obnove in izpostavijo tudi morebitne težave, ki so jih zaznali na terenu v dobrem mesecu dni po poplavah.

V naslednjih dneh in tednih bo vlada prebivalcem, gospodarstvu in občinam iz državnega proračuna izplačala za več kot 500 milijonov evrov, od tega:

  • predplačilo lokalnim skupnostim v ocenjeni višini okrog 222 milijonov evrov - na podlagi predhodnega programa odprave posledic nesreče največ do višine 40 odstotkov predhodno ocenjene neposredne škode na stvareh
  • za predhodni program odprave posledic škode v gospodarstvu nekaj manj kot 32 milijonov evrov
  • povračilo intervencijskih stroškov občin ter stroškov sil zaščite, reševanja in pomoči v času od 4. do 31. avgusta 2023 - okrog 106 milijonov evrov
  • izplačilo izrednih denarnih socialnih pomoči in izrednih denarnih socialnih pomoči za najem stanovanja - okrog 43 milijonov evrov
  • 47 milijonov evrov za interventne ukrepe na vodni infrastrukturi
  • 50,4 milijona evrov - za interventne ukrepe na prometni (cestni in železniški) infrastrukturi.

Vlada poleg tega intenzivno pripravlja zakon o obnovi in razvoju, ki bo dal odgovore za zagotovitev učinkovite sanacije. Del odgovora pa bo zagotovo dala tudi državna tehnična pisarna s svojimi izpostavami.

Država je s popisom škode sicer že dobila precej jasno sliko o razmerah na terenu, vendar pa je neposredna oblika dialoga med lokalno in državno ravnjo nujna, če želimo, da bo sanacija jasno načrtovana in učinkovito vodena. Cilj vseh nas pa seveda je, da na prizadetih območjih čim prej vzpostavimo kakovostne življenjske razmere.