Skoči do osrednje vsebine

Napotila za ravnanje z večjimi količinami odpadkov, ki so nastali ob poplavah

Vse vrste odpadkov iz gospodinjstev, ki so nastali ob poplavah ali zaradi posledic poplav, prevzemajo izvajalci občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.

Ravnanje z večjimi količinami odpadkov živilskega izvora

Biološko razgradljive kuhinjske odpadke, vključno z morebitnim odmrznjenim mesom zaradi nedelovanja hladilnih skrinj, se odda v zabojnike za ločeno zbrane biološke odpadke. V primeru, da le ti niso na voljo, naj občani preverijo pri občini oziroma izvajalcu občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na njihovem območju, kam lahko oddajo odpadna živila. V primeru velikih količin odmrznjenega mesa izvajalec javne službe oziroma občina lahko v reševanje problematike vključita koncesionarja za izvajanje gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 (KOTO d. o. o.) ter se z njim dogovorita o načinu prevzema. 

To področje sicer ureja Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom. Podobno navodilo je objavila tudi Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje je objavil priporočila in usmeritve v zvezi s pitno vodo in ravnanjem z živili v primeru poplav.

Ravnanje z večjimi količinami odpadnega razmočenega materiala iz stanovanj (mešanica tekstila, pohištva in podobno)

Tudi odpadni razmočeni material iz stanovanj, prevzemajo izvajalci občinske gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Občani naj pri občini ali izvajalcu javne službe na svojem območju preverijo, na katerih mestih oziroma na kakšen način lahko te odpadke predajo.