Skoči do osrednje vsebine

Vse upravne enote v Sloveniji poslujejo normalno, velja Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah

Danes sedeži upravnih enot (UE) poslujejo normalno. Izjema je Upravna enota Dravograd, kjer v tem trenutku ne zagotavljajo poslovanja na področju matičnih zadev, prometa in voznikov, že izdelana vozniška dovoljenja pa bodo vročena. Prav tako je zaprt Krajevni urad Medvode, stranke lahko storitve opravijo na lokacijah UE Ljubljana na Tobačni ulici 5 ali Linhartovi cesti 13.

Nekatere upravne enote, ki poslujejo na najbolj prizadetih področjih, bodo morda zaradi težjega dostopa kadrovsko okrnjene, zato stranke prosimo za razumevanje in jih naprošamo, da svoje vloge vložijo po elektronski poti ali preko eUprava.

Ob tem ponovno poudarjamo, da je 6. avgusta 2023 začel veljati Odlok o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023.

Z učinkovitimi in hitrimi ukrepi, ki veljajo za celotno državo, se s pomočjo odloka zavaruje procesnopravni položaj strank v upravnih zadevah, ki bi bil lahko prizadet zaradi posledic poplav:

  • Vloge, ki jih sprejemajo in obravnavajo upravne enote, lahko stranke vložijo na katerikoli upravni enoti v državi. Za sprejem vlog so pristojni vsi organi, ki so sicer pristojni za odločanje o istovrstnih upravnih zadevah.
  • Vloge so lahko vložene po elektronski poti brez kvalificiranega elektronskega podpisa v vseh upravnih zadevah.
  • Podaljšujejo se vsi procesni roki za sedem dni (na primer za vložitev pritožbe, dopolnitev zadeve).
  • Podaljšuje se rok za stranke za izpolnitev materialnih obveznosti. 
  • Podaljšujejo se roki s strani organa za izdajo odločbe, če zaradi izrednega dogodka odločbe ne more izdati v zakonitem roku.
  • Strankam se omogoča posredovanje kopij dokumentacije namesto pregleda le-te v prostorih organa.

Ministrstvo za javno upravo je v zvezi z ukrepi, ki izhajajo iz odloka za ministrstva, organe v sestavi, upravne enote in občine pripravilo tudi dodatna navodila in usmeritve.