Skoči do osrednje vsebine

Vlada določila zdravstvene storitve, za izvajanje katerih se zagotovi plačilo po realizaciji

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela uredbo o določitvi izbranih vrst zdravstvenih storitev, za izvajanje katerih se zagotavlja plačilo po realizaciji.

Osnovni namen uredbe je povečati dostopnost do zdravstvenih storitev in stabilizacija zdravstvenega sistema, ki ostaja prioriteta te vlade.

Plačilo po realizaciji se zagotovi izvajalcem zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ki v okviru svojih zmogljivosti (kader, oprema, prostor) izvajajo zdravstvene storitve nad obsegom programa, dogovorjenim z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Nabor zdravstvenih storitev je Vlada določila na podlagi podatkov Nacionalnega inštituta za javno zdravje, na predlog nabora, ki ga je pripravil ZZZS.

Seznam izbranih zdravstvenih storitev upošteva naslednja izhodišča:

  • plačilo po realizaciji velja za tiste specialistično-ambulantne dejavnosti oziroma storitve, kjer število čakajočih pacientov nad najdaljšo dopustno čakalno dobo po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje na dan 1. junij 2023 presega 1500 oseb
  • enak kriterij za plačilo po realizaciji velja tudi za programe v bolnišnični dejavnosti, in sicer za endoprotezo kolka in kolena ter operacijo kile.

V seznam niso vključene specialistično-ambulantne dejavnosti, bolnišnične storitve in prvi pregledi, ki so v skladu z Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njihovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023 (Uredba 2023) že plačane po realizaciji in bodo tako plačane tudi v prihodnje.

Da bi povečali dostopnosti do zdravstvenega varstva, zaradi velikega števila čakajočih pacientov vlada predlaga plačilo dejavnosti po realizaciji tudi za zobozdravstveno protetiko, gastroenteorologijo in pediatrijo. Z uredbo se ureja tudi plačilo prvih pregledov za oromaksilofacialne preglede, alergološke preglede (tudi za otroke) ter pulmološke preglede otrok. Zaradi obsežnega števila čakajočih pacientov se predlaga plačilo tudi za celotno dejavnost fizioterapije.

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. do 31. avgusta 2023.

Vir: Ministrstvo za zdravje