Skoči do osrednje vsebine

Državni sekretar zaključil obisk v New Yorku

Državni sekretar Marko Štucin je zaključil obisk sedeža Organizacije združenih narodov (OZN) v New Yorku z udeležbo na več dogodkih v povezavi z delom OZN in Mednarodnega kazenskega sodišča.
Državni sekretar Marko Štucin stoji pred govornico

Državni sekretar Marko Štucin | Avtor: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

1 / 2

Državni sekretar Štucin je v Generalni skupščini v okviru obravnave razmer na začasno okupiranih ozemljih Ukrajine potrdil podporo Slovenije neodvisnosti in ozemeljski celovitosti Ukrajine ter pozval k ustavitvi sovražnosti. Poleg skrbi za civilno prebivalstvo, še posebej otroke, je izrazil tudi razočaranje nad odločitvijo Rusije, da ustavi sodelovanje v črnomorskem sporazumu za žito, in jo pozval k ponovnemu razmisleku. Poudaril je tudi pomembnost odgovornosti za kršitve mednarodnega prava in zaščite jedrskih objektov.

V okviru obeležitve 25. obletnice sprejetja Rimskega statuta je državni sekretar Štucin sodeloval na Arria formula zasedanju o prispevku Mednarodnega kazenskega sodišča k ohranjanju mednarodnega miru in varnosti, na katerem je poudaril pomen sodelovanja med OZN in Mednarodnim kazenskim sodiščem ter vlogo Varnostnega sveta v okviru pristojnosti po Rimskem statutu ter Ustanovne listine OZN.

V prostorih Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri OZN je stalnim predstavnikom držav pogodbenic Rimskega statuta predstavil kandidatko za sodnico Mednarodnega kazenskega sodišča Beti Hohler (v angleščini). Poudaril je njeno visoko strokovno usposobljenost in izkušnje s področja mednarodnega kazenskega prava ter vizijo dela, ki izhaja iz temeljitega poznavanja sodišča in celotnega sistema Rimskega statuta.

Na stranskem dogodku z naslovom "Podnebne spremembe in čezmejno vodno sodelovanje" v okviru foruma na visoki ravni za trajnostni razvoj je kot osrednji govorec poudaril potrebo po spremembi razmišljanja o vodi (iz vode kot nacionalnega zaklada k vodi kot skupnem dobru) in povečanju sodelovanja na področju čezmejnih vodonosnikov, kot je primer sodelovanja na območju porečja Save.