Skoči do osrednje vsebine

Zamenjava dosedanjih izkaznic dovoljenja za prebivanje v plastificirani obliki

Rok za zamenjavo dosedanjih izkaznic dovoljenja za prebivanje se izteče čez en mesec, to je 3. avgusta.

14. februarja 2022 smo začeli izdajati novo obliko dovoljenj za prebivanje in potrdil o prijavi prebivanja, ki so nadgrajena z dodatnimi varnostnimi zaščitami.

Izkaznice dovoljenja za prebivanje v plastificirani obliki, izdane:

  • državljanom Švice,
  • njihovim družinskim članom,
  • družinskim članom državljanov Evropske unije (EU),
  • družinskim članom državljanov držav članic Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in
  • družinskim članom slovenskih državljanov

ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti, vendar najdlje do 3. avgusta 2023.

Imetnike navedenih izkaznic dovoljenj za prebivanje v plastificirani obliki pozivamo, da jo kadarkoli pred potekom veljavnosti oziroma najkasneje do 3. avgusta 2023 na upravni enoti, na območju katere prebivajo, zamenjajo za novo izkaznico dovoljenja za prebivanje za državljana Švice oziroma za novo izkaznico dovoljenja za prebivanje druge generacije.

Za zamenjavo izkaznice posameznik ne bo plačal upravne takse, plačal pa bo strošek tiskovine izkaznice, ki znaša:

  • za dovoljenje za prebivanje za državljana Švice 19,85 evra,
  • za dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana Švice in izvajalca storitev 15,47 evra,
  • za dovoljenje za prebivanje in dovoljenje za stalno prebivanje za družinskega člana državljana EU, družinskega člana državljana države članice EGP in družinskega člana slovenskega državljana 15,47 evra.

 

Vzorci dosedanjih izkaznic v plastificirani obliki, ki jih je treba zamenjati