Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Pravilnika o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti dopolnjen in ponovno v javni obravnavi

Pripravili smo dopolnitve pravilnika, ki našo zakonodajo usklajujejo s ključnimi standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE), z novejšimi zahtevami WENRA (angleško Western European Nuclear Regulators Association) ter priporočili misije MAAE IRRS (angleško Integrated Regulatory Review Service) in evropsko direktivo o jedrski varnosti.

Spremembe pravilnika so na naslednjih področjih:

  • projektne osnove, kjer je podanih nekaj novih bolj podrobnih zahtev skladnih z zahtevami MAAE standardov SSR-2/1, SSR-2/2, SSR-3, GSR Part 4, GSR Part 5 in GSR Part 6,
  • dopolnjene so zahteve glede kibernetske varnosti jedrskih objektov,
  • sistem vodenja je dopolnjen glede na zahteve GSR Part 2 ter WENRA SRL poglavje C,
  • na osnovi WENRA SRL poglavij SV in TU so dodane so projektne zahteve za notranje nevarnosti in za zunanje nevarnosti zaradi človeških dejavnosti,
  • dopolnjene so projektne osnove za jedrske elektrarne ter za obsevalne naprave oziroma pospeševalnike delcev,
  • podana je nova priloga, ki določa zahteve za program predobratovalnih preizkusov na osnovi SSR-2/2 in SSR-3, ter
  • zahteva za odobritev programa predobratovalnih preizkusov v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja,
  • vsebina vloge za pridobitev dovoljenja za shranjevanje ali obdelavo radioaktivnih odpadkov za potrebe obvezne državne gospodarske javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki,
  • zahteve za projektiranje glede človeškega dejavnika in vmesnika človek-stroj,
  • poleg tega so v pravilniku upoštevane pripombe in predlogi, ki smo jih prejeli v javni obravnavi pravilnika v času od 10. decembra 2021 do 7. januarja 2022. 

Na spletni strani eDemokracije je objavljeno besedilo novega pravilnika o dejavnikih sevalne in jedrske varnosti

V poglavjih C, SV in TU so referenčne ravni WENRA, ki se vključujejo v pravilnik (v angleščini).

Priporočila in predlogi misije Mednarodne agencije za atomsko energijo glede zakonodajnega in upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti

V pravilnik se vključujejo vsebine, pomembne predvsem za postopke izdaje dovoljenj in projektiranje nove jedrske elektrarne.

Stališče Uprave za jedrsko varnost glede pripombe in predlogov iz prve javne obravnave (PDF, 428 KB)

Vaše pripombe, predloge in pobude nam prosim pošljite do 31. julija 2023 na naslov gp.ursjv@gov.si ali tomaz.nemec@gov.si po možnosti v obliki »sledi spremembam«.

Po zaključeni javni razpravi se bomo do vseh pridobljenih pripomb, predlogov in pobud opredelili ter jih sporočili predlagateljem.