Skoči do osrednje vsebine

Osnutek Pravilnika JV9 o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja ponovno v javni obravnavi

Pripravili smo dopolnitve Pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov, ki našo zakonodajo usklajujejo s ključnimi standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE), z novejšimi zahtevami WENRA (angleško Western European Nuclear Regulators Association) ter priporočili misije MAAE IRRS (angleško Integrated Regulatory Review Service).

Spremembe pravilnika so na naslednjih področjih:

  • dodana so nekatera nova poglavja (Upravljanje in nadzor nad sistemi objekta, Posebne zahteve za sredico in jedrsko gorivo v jedrskih elektrarnah in raziskovalnih reaktorjih, Drugi programi) usklajena z zahtevami MAAE standarda SSR-2/2,
  • poglavje Pripravljenost na izredni dogodek je usklajeno z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja,
  • dopolnjene so zahteve glede dnevnega, četrtletnega in letnega poročanja jedrske elektrarne ter letnega poročanja raziskovalnega reaktorja, podana je tudi nova priloga glede letnega poročanje objekta za ravnanje z radioaktivnimi odpadki,
  • na osnovi novejših referenčnih ravni WENRA so dopolnjene zahteve za nadzor staranja in tehnološke zastarelosti,
  • poleg tega so v pravilniku upoštevane pripombe in predlogi, ki smo jih prejeli v javni obravnavi pravilnika v času od 24. decembra 2021 do 24. januarja 2022

ter drugi manjši popravki in dopolnitve.

Na spletni strani eDemokracije je objavljeno besedilo novega pravilnika o zagotavljanju varnosti po začetku obratovanja sevalnih ali jedrskih objektov

V poglavju I so referenčne ravni WENRA, ki se vključujejo v pravilnik (v angleščini).

Priporočila in predlogi misije Mednarodne agencije za atomsko energijo glede zakonodajnega in upravnega okvirja jedrske in sevalne varnosti

Stališče Uprave za jedrsko varnost glede pripombe in predlogov iz prve javne obravnave (PDF, 378 KB)

Vaše pripombe, predloge in pobude nam prosim pošljite do 31. julija 2023 na naslov gp.ursjv@gov.si ali jure.skodlar@gov.si po možnosti v obliki »sledi spremembam«.

Po zaključeni javni razpravi se bomo do vseh pridobljenih pripomb, predlogov in pobud opredelili ter jih sporočili predlagateljem.