Skoči do osrednje vsebine

Regionalne inovacijske doline - zapolnitev inovacijskih vrzeli in krepitev inovacijskih ekosistemov

Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov v okviru medregionalnega instrumenta za naložbe v inovacije v okviru Obzorja Evropa.

Razpis za zbiranje predlogov v okviru medregionalnega instrumenta za naložbe v inovacije I3 (angleško Interregional Innovation Investments – I3) in Evropskih inovacijskih ekosistemov (angleško European Innovation Ecosystems – EIE) objavlja Evropska komisija v okviru Obzorja Evropa.

V skladu z Novo evropsko inovacijsko agendo (angleško New European Innovation Agenda) si regionalne inovacijske doline (angleško Regional Innovation Valleys – RIV) prizadevajo ustvariti povezane regionalne inovacijske doline po vsej Evropski uniji (EU), vključno z regijami z nižjo inovacijsko uspešnostjo, in povečati obseg regionalnih inovacijskih projektov na skupnih prednostnih področjih pametne specializacije.

Cilj regionalnih inovacijskih dolin je izkoristiti potencial tehnoloških inovacij in okrepiti regionalno sodelovanje za bolj inovativno, konkurenčno in kohezivno Evropsko unijo. Uspešne regije prijaviteljice so lahko v okviru razpisov RIV prepoznane kot »regionalne inovacijske doline«.

Za krepitev evropskih inovacijskih ekosistemov in boljše povezovanje deležnikov inovacij po vsej Evropi je v okviru RIV namenjenih 122 milijonov evrov. 

Na spletni strani Evropske komisije (vsebina je v angleščini) najdete več informacij o razpisu za zbiranje predlogov v okviru medregionalnega instrumenta za naložbe v inovacije

  • Obzorje Evropa

    V teku

    Obzorje Evropa (Horizon Europe) je nov okvirni program Evropske unije za raziskave in inovacije in bo aktiven v obdobju med leti 2021 do konca leta 2027. Proces strateškega načrtovanja programa Obzorje Evropa se osredotoča predvsem na globalne izzive in steber evropske industrijske konkurenčnosti podjetij. Obsega tudi del programa za širitev udeležbe udeležbo in krepitev evropskega raziskovalnega prostora. Skupna vrednost finančnih sredstev, ki bodo namenjena novim aktivnostim bo največja dosedaj, presegala bo 95,5 milijard EUR.