Skoči do osrednje vsebine

Z inovativnimi metodami ter v sodelovanju izboljšujemo učinkovitost in kakovost dela v javni upravi

Ministrica Sanja Ajanović Hovnik je nagovorila udeležence Mednarodne inovacijske konference, ki jo organizirata Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije s podporo Mestne občine Ljubljana ter Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Navzočim je ministrica predstavila projekta Partnerstvo za spremembe ter Inovativen.si, ki je z uvedbo inovativnih pristopov dela namenjen povečevanju učinkovitosti in kakovosti dela javne uprave. Poseben poudarek pa je namenila predstavitvi Stičišča za oblikovanje politik, ki bo aktivno delovalo v aktualnem programskem obdobju kohezijske politike.

Uvodoma je ministrica izpostavila, da se javni sektor sooča z izzivi glede strateškega pogleda ter oblikovanja inovativnih politik, predpisov in javnih storitev; ter dodala, da so inovativne rešitve ključne pri določanju dodane vrednosti in pozitivnih družbenih učinkov tako v gospodarstvu kot tudi v javnem sektorju. 

Poleg sistemske uveljavitve inovativnih pristopov in večje ozaveščenosti ter usposobljenosti zaposlenih v javni upravi za uporabo inovativnih metod dela Ministrstvo za javno upravo v letošnjem letu vzpostavlja pogoje za oblikovanje Stičišča za oblikovanje politik. »Gre za namenske skupine, strukture ali subjekte, ki se osredotočajo na oblikovanje inovativnih metod javne politike in v proces oblikovanja vključujejo vse zainteresirane strani,« je izpostavila ministrica. Ob tem je dodatno pojasnila, da poleg soustvarjanja in ponovnega oblikovanja politik ter javnih programov tovrstni laboratoriji politik izvajajo tudi široko paleto dejavnosti, kot so priprava študij o možnostih, organizacija ustvarjalnih delavnic in drugih izobraževanj s ciljem opolnomočenja javnih uslužbencev.

S tem zasledujemo cilj vzpostavitve takšnega t. i. laboratorijskega okolja, v katerem bodo pripravljavci politik in predstavniki znanstvenih, raziskovalnih in izobraževalnih ustanov skupaj s predstavniki gospodarstva in nevladnih organizacij ter resornih ministrstev v sodelovanju oblikovali in testirali inovativne politike, predpise in javne storitve za spodbujanje prehoda v krožno ter nizkoogljično gospodarstvo in družbo.

»Nastanek administrativnih ovir bomo tako – namesto da jih odpravljamo – preprečevali že na samem vhodu,« je napovedala Ajanović Hovnikova ter svoj nagovor zaključila z besedami: »Z inovativnim načinom dela ter usklajenim pristopom pri iskanju rešitev želimo doseči, da sodelujoči prepoznajo pomen svojega dela ter svojega vpliva na oblikovanje politik; predvsem pa, da prepoznajo svoje poslanstvo.«

Na Mednarodni inovacijski konferenci sta v panelu z naslovom »Javni sektor – promotor inoviranja« sodelovali tudi predstavnici Ministrstva za javno upravo dr. Staša Mesec in Genovefa Ružić, ki sta zbranim predstavili temo Povečevanje kreativnosti in inovacij v javnem sektorju v Sloveniji – od Inovativen.si do laboratorija politik.