Skoči do osrednje vsebine

Švarc Pipan in Arčon o zagotavljanju uporabe slovenskega jezika pred sodišči na dvojezičnem območju

Ministrica za pravosodje dr. Dominika Švarc Pipan in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon sta se danes v Celovcu srečala s predsedniki krovnih organizacij koroških Slovencev ter Društva koroških slovenskih pravnikov.

Namen srečanja je bila izmenjava stališč s predsedniki krovnih organizacij slovenske manjšine glede predlagane reforme sodne mreže in zagotavljanja uporabe slovenskega jezika pred sodišči na dvojezičnem območju na avstrijskem Koroškem. Bistvo reforme je razširitev območja dvojezičnega sodstva na skoraj celotno dvojezično območje in njegova kadrovska okrepitev.

Predsedniki krovnih organizacij in Društva koroških slovenskih pravnikov ob navzočnosti predstavnikov Vlade Republike Slovenije ugotavljajo, da trenutno zagotavljanje uporabe slovenskega jezika pred sodišči na dvojezičnem območju v Zvezni deželi Koroška obsega manj kot eno tretjino dvojezičnega ozemlja v Zvezni deželi Koroška. Prav tako ugotavljajo, da na obstoječih dvojezičnih sodiščih ni zagotovljeno potrebno osebje z ustreznim znanjem slovenskega jezika.

Ob zaključku srečanja so predsedniki krovnih organizacij koroških Slovencev in Društva koroških slovenskih pravnikov, ob navzočnosti ministrice za pravosodje Republike Slovenije dr. Dominike Švarc Pipan, ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona podpisali skupno izjavo, v kateri so se med drugim zavezali, da si bodo skupaj prizadevali, da Republika Avstrija skladno s 7. členom Avstrijske državne pogodbe zagotovi razširitev veljavnostnega območja dvojezičnega sodstva na celotno dvojezično ozemlje v Zvezni deželi Koroška. Prav tako si bodo prizadevali, da Republika Avstrija sistemsko zagotovi ustrezno jezikovno usposabljanje za sodnike in sodnice, delujoče na območju dvojezičnega sodstva. Izjavo so podpisali predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Valentin Inzko, predsednik Zveze slovenskih organizacij Manuel Jug, predsednik Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk Bernard Sadovnik in predsednik Društva koroških slovenskih pravnikov mag. Rudi Vouk.