Skoči do osrednje vsebine

Objavljen Javni razpis Eksperimentalni projekti - celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike št. 303-84/2023

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja objavlja javni razpis.

Predmet javnega razpisa je celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) v inovativnih oddelkih oziroma skupinah na vzgojno-izobraževalnih zavodih (v nadaljevanju: VIZ).

Cilj javnega razpisa je izvedba eksperimentalnih projektov razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN učečih se na najmanj 110 VIZ, ki imajo izkušnje s pristopi oz. strategijami na razpisanem področju in ob upoštevanju dosedanjih rezultatov doma in v tujini.

Razdeljen je v naslednje tri sklope:

  1. SKLOP 1: Transformacija poučevanja in učenja za življenje v digitalni dobi
  2. SKLOP 2: Celovit razvoj in preverjanje digitalnih kompetenc učečih se
  3. SKLOP 3: Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se

Namen sklopa 1 je nadaljnji razvoj didaktike za dvig digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN učečih se z uvajanjem inovativnih pristopov ter uporabo sodobnih digitalnih orodij, ki bodo podpora transformaciji vzgojno izobraževalnega procesa. S tem se učečim omogočijo učne priložnosti, v katerih bodo pridobivali nova znanja in razvijali digitalne kompetence ter temeljna znanja RIN, tako po vertikali kot po posameznih horizontalah izobraževalnega sistema skupaj z drugimi ključnimi kompetencami in spretnostmi 21. stoletja.

Namen sklopa 2 je celovit dvig digitalnih kompetenc učečih se z inovativnimi sodobnimi pristopi. Razvijati je treba nove in nadgrajevati že obstoječe in preizkušene didaktične pristope, pedagoške strategije in dobre učne prakse v sodobnih digitalnih učnih okoljih. Hkrati je treba razviti tudi nove pristope personaliziranega in sodelovalnega učenja, ki bodo prispevali k učinkovitemu in celovitemu vrednotenju in preverjanju digitalnih kompetenc učečih se.  

Namen sklopa 3 je dvig temeljnih znanj RIN učečih se z uvajanjem inovativnih pristopov ter uporabo sodobnih digitalnih orodij. S tem se učečim omogočijo učne priložnosti, kar je ključno za enakopravno opolnomočenost za soočenje z izzivi sodobne družbe ter uspešno delovanje v prihodnosti. 

Več o javnem razpisu: Javni razpis Eksperimentalni projekti - celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike