Skoči do osrednje vsebine

Vodenje Arhiva Republike Slovenije kot vršilec dolžnosti prevzema dr. Andrej Nared

S 1. junijem vodenje Arhiva Republike Slovenije prevzema dr. Andrej Nared. Vlada Republike Slovenije je namreč s položaja direktorja arhiva na njegovo željo razrešila dr. Bojana Cvelfarja, ki je arhiv vodil desetletje, in je za vršilca dolžnosti imenovala dr. Andreja Nareda.

Izsek slike iz Narodne in univerzitetne knjižnice.

Vršilec dolžnosti direktorja Arhiva Republike Slovenije dr. Andrej Nared | Avtor: Narodna in univerzitetna knjižnica.

Andrej Nared je diplomiral in doktoriral na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in je v osrednjem slovenskem državnem arhivu zaposlen že 25 let. Od maja 2013 je opravljal naloge namestnika direktorja Arhiva Republike Slovenije, pred tem pa 15 let skrbel za starejše arhivske fonde s področja deželne uprave, nekatere tematske zbirke ter osebne fonde in zbirke.

Zahvala dr. Bojanu Cvelfarju za deset letno uspešno vodenje arhiva

V torek, 30. maja, sta dr. Andrej Nared in dr. Bojan Cvelfar v Gruberjevi palači opravila primopredajo poslov. Ob tej priložnosti se je Nared odhajajočemu direktorju zahvalil za uspešno vodenje arhiva in opozoril na številne uspešno izvedene projekte zadnjih desetih let Cvelfarjevega direktorovanja. Hkrati pa sta se ozrla na izzive, s katerimi se arhiv sooča danes in ga čakajo v bližnji prihodnosti. Opozoriti je potrebno predvsem na kadrovsko stisko, ki pesti arhiv zaradi upokojitev, in povečanje obsega nalog, ki jih arhivu nalaga slovenska arhivska zakonodaja tako na področju upravljanja s klasičnim kot digitalnim arhivskim gradivom. Posebno pa sta opozorila tudi gradbena dela na Poljanski 40 v Ljubljani, kjer v objektu spomeniško zaščitene nekdanje vojašnice nastaja nov sodoben arhiv. Gradbena dela bodo predvidoma končana v začetku prihodnjega leta, selitev zaposlenih v nove prostore pa je previdena konec prihodnjega poletja.

Stisk roke po podpisu.

Dr. Bojan Cvelfar in dr. Andrej Nared med podpisom primopredajnega zapisnika. | Avtor: Arhiv Republike Slovenije

Obisk gradbišča Arhiva Republike Slovenije z ministrico za kulturo dr. Asto Vrečko

Po primopredaji poslov je sledil ogled gradbišča Arhiva Republike Slovenije na Poljanski 40 Ljubljani, kjer je Cvelfar še zadnjič v funkciji direktorja arhiva ministrici za kulturo RS dr. Asti Vrečko predstavil napredovanje gradbenih del. Ministrica se je zahvalila odhajajočemu direktorju za opravljeno delo in mu zaželela uspešno nadaljevanje kariere. Izrazila je zadovoljstvo, da bo tako pomembna institucija, kot je Arhiv Republike Slovenije, končno dobil nove prostore, na katere čaka že tri desetletja: »Ti prostori bodo namenjeni varovanju spomina in dediščine. Arhiv bo sodoben, odprt, zgrajen po najvišjih in sodobnih standardih, na kar smo lahko zelo ponosni.« Ob tej priložnosti je Naredu zaželela uspešno vodenje arhiva.