Skoči do osrednje vsebine

52. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji med drugim določila besedilo Predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in ga pošilja v obravnavo državnemu zboru po skrajšanem postopku. Vlada je sprejela tudi Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2023–2028.

Vlada predlagala dopolnitve Zakona o višjem strokovnem izobraževanju

Vlada je določila besedilo Predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju in ga pošilja v obravnavo državnemu zboru po skrajšanem postopku. Temeljni cilj predloga Zakona o dopolnitvah Zakona o višjem strokovnem izobraževanju je prenos višješolske prijave na spletni portal eVŠ. Tako bo poenotena prijava za vpis za celotno terciarno izobraževanje in bo prijavni postopek v višje strokovno izobraževanje še bližji uporabnikom. S predlagano spremembo podpiramo cilj, da je čim več elektronskih storitev zbranih na enem spletnem mestu, saj jih uporabniki lažje najdejo in uporabljajo.

Vlada sprejela Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2023–2028

Vlada je na podlagi nove Resolucije o dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 sprejela Srednjeročni obrambni program Republike Slovenije 2023–2028 (SOPR 2023–2028), ki konkretno določa prioritete razvoja obrambnega sistema ter modernizacijo Slovenske vojske v srednjeročnem obdobju. SOPR 2023–2028 je razvojno in investicijsko naravnan, saj predvideva pospešeno časovnico gradnje prednostnih zmogljivosti in enega največjih investicijskih ciklov na področju modernizacije Slovenske vojske zaradi zmanjšanja nastale razvojne vrzeli v preteklem desetletju, vključevanja nacionalne obrambne industrije in razvojno-raziskovalnih ustanov v vzpostavitev zmogljivosti ter zaradi zagotavljanja višje stopnje samozadostnosti obrambnega sistema Republike Slovenije.