Skoči do osrednje vsebine

Zakon o zaščiti prijaviteljev – izteka se rok za vzpostavitev prijavnih poti

23. maja 2023 poteče rok za vzpostavitev notranjih in zunanjih prijavnih poti po Zakonu o zaščiti prijaviteljev, in sicer za državne organe in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi. Osebe, ki zaznajo kršitev predpisov v svojem delovnem okolju, lahko to prijavijo v svoji delovni organizaciji. Zaupniki, ki bodo obravnavali njihovo prijavo, ne smejo razkriti identitete prijaviteljev.

Zakon o zaščiti prijaviteljev (Uradni list RS, št. 16/23) - ZZPri prinaša pomembne ukrepe za zaščito oseb, ki prijavijo kršitev v svojem delovnem okolju. Hkrati pa zakon določa tudi dodatne obveznosti za zavezance v javnem in zasebnem sektorju. Rok za vzpostavitev prijavnih poti je do 23. maja 2023 za zavezance v javnem sektorju in za zavezance v zasebnem sektorju z več kot 250 zaposlenimi, ter do 17. decembra 2023 za zavezance v zasebnem sektorju, ki imajo med 50 in 249 zaposlenih.

Notranja prijavna pot

Vzpostavitev poti za prijavo nepravilnosti znotraj organizacije obsega:

  • imenovanje zaupnika,
  • opredelitev naslova za prejem prijave ter
  • sprejem notranjega akta z opisom posebnosti obravnave prijave, pri kateri pa ne sme priti do razkritja identitete prijavitelja.

Zunanja prijava

Po Zakonu o zaščiti prijaviteljev je možna tudi tako imenovana zunanja prijava, ki pride v poštev, ko notranja prijava ne bi bila učinkovita ali pa zavezanec (še) ni vzpostavil notranje prijavne poti. Organi za zunanjo prijavo (24) so določeni v 14. členu ZZPri glede na njihovo splošno nadzorno oziroma inšpekcijsko pristojnost.

Zunanja prijave preko e-uprave

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je v sodelovanju z organi za zunanjo prijavo pripravilo možnost podaje podpisane ali anonimne zunanje prijave po ZZPri preko eUprave. V začetni fazi bo zunanjo prijavo prek e-uprave mogoče oddati 11 organom za zunanjo prijavo, ostalim pa preko njihovega posebnega elektronskega naslova. Seznam vseh organov je dostopen na zgornji povezavi e-uprave.

Podpora Komisije za preprečevanje korupcije

Center za zaščito prijaviteljev pri Komisiji za preprečevanje korupcije opravlja sistemsko vlogo na področju zaščite prijaviteljev.  Na spletnih straneh Komisije so dostopne osnovne informacije po ZZPri, za vprašanja prijaviteljev ali zavezancev za vzpostavitev prijavnih poti pa je vzpostavljen poseben naslov: zzpri@kpk-rs.si.

Gradiva za zavezance za vzpostavitev prijavne poti in zaupnike

Ministrstvo za pravosodje je v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije med marcem in majem 2023 pripravilo vrsto spletnih seminarjev za zavezance in zaupnike. Gradiva s seminarjev in ostala gradiva (vzorec notranjega akta, vzorec prijave, splošne informacije, navodila za prilagoditev evidentiranja v Spis in Krpan ostajajo dostopna na spletni podstrani Ministrstva za pravosodje. Podporno vlogo sicer v nadaljevanju prevzema Komisija za preprečevanje korupcije.