Skoči do osrednje vsebine

Poklukar s tujimi veleposlaniki o prednostnih nalogah mandata

Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar z najožjimi sodelavci se je danes v prostorih ministrstva srečal s številnimi tujimi veleposlaniki v Sloveniji.

Udeleženci v dvorani. Spredaj daljša miza, za katero sedi vodstvo ministrstva, nato veleposlaniki na stolih v več vrstah.

Na srečanju vodstva ministrstva s tujimi veleposlaniki v Sloveniji

Minister Boštjan Poklukar se je zaradi velikega interesa veleposlanikov za pogovore odločil za nekoliko drugačen pristop in jih je skupaj povabil na ministrstvo. To se je izkazalo za dobro potezo, tudi odziv veleposlanikov je bil pozitiven.

Poklukar je predstavil tri prednostne naloge svojega mandata:

  • preprečevanje vseh oblik nasilja in boj proti korupciji,
  • upravljanje migracij,
  • nadaljnja profesionalizacija in modernizacija policije.

»Uresničiti želim zavezo o ničelni toleranci do korupcije in učinkovitem pregonu kriminala. Učinkovito preiskovanje korupcijskih kaznivih dejanj in hiter kazenski postopek dajejo javnosti najmočnejše sporočilo, da sistem deluje transparentno in učinkovito ter da pravna država deluje,« je dejal glede boja proti korupciji. V ministrstvu se je tudi že sestala medresorska delovna skupina vlade za proučitev stanja učinkovitosti obravnave primerov vseh vrst nasilja, zlasti nasilja v družini, femicida, spolnih zlorab žensk in otrok ter medvrstniškega nasilja. V pripravi je tudi nova resolucija o Nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2024–2028.


Na področju migracij skupaj z drugimi resorji in nevladnimi organizacijami intenzivno pripravljamo dve strategiji - za migracije in za vključevanje tujcev -, pri katerih je ključni cilj odprta in vključujoča družba. Pomemben del upravljanja migracij je tudi boj proti nezakonitim migracijam in tihotapljenju ljudi. »Med najbolj pereče varnostne izzive današnjega časa sodi problem nezakonitih migracij in z njimi povezani kriminalni pojavi. Boj proti nezakonitim migracijam ni omejen le na eno državo, zavedamo se, da je lahko uspešen le s čezmejnim sodelovanjem in medsebojnim zaupanjem,« je minister povedal veleposlanikom. Fizične ograje ne preprečujejo nezakonitih prehodov meje in med državami članicami schengenskega prostora ne sme biti ovir, je poudaril. Zato nadaljujemo z odstranjevanjem ograje na meji s Hrvaško. 

Ob tem je minister spomnil na neutemeljen nadzor na nekaterih notranjih mejah: »Žalosti me, da kljub pomanjkanju argumentov šest držav članic vztraja z nadzorom na notranji meji že osmo leto, skrbi pa me, da Evropska komisija kot varuhinja pogodb ne stori ničesar. Zavedati se namreč moramo, da ko enkrat ogrozimo procese in pravila, ki smo si jih sami zastavili, ogrozimo celotno Evropsko unijo.«

Tretja prednostna naloga mandata se nanaša na nadaljnjo profesionalizacijo in modernizacijo policije. »Prizadevali so bomo za vzpostavitev kariernega sistema napredovanja zaposlenih v policiji in za posodobitev programov izobraževanja in usposabljanja, pa tudi za nadaljnje tesno sodelovanje s policijskimi akademijami drugih držav, z Interpolom, Europolom in Cepolom,« je dejal minister Poklukar. Napovedal je tudi pripravo sprememb ključne policijske zakonodaje, med drugim Zakona o nalogah in pooblastilih policije, Zakona o organiziranosti in delu v policiji ter novo Resolucijo o dolgoročnem razvojnem programu policije za naslednjih deset let.

V razpravi, ki je sledila ministrovi predstavitvi, so se pogovarjali o aktualnih temah s področja notranjih zadev, minister s sodelavci pa je odgovarjal na vprašanja, ki so bila povezana zlasti s področjem migracij.