Skoči do osrednje vsebine

S strategijama za migracije in integracijo do odprte in vključujoče družbe

Potem ko je Vlada Republike Slovenije prejšnji teden spremenila članstvo v delovni skupini za pripravo migracijske strategije in ustanovila novo delovno skupino za pripravo strategije o integraciji, so se danes sestali člani obeh delovnih skupin.

Delovna skupina za pripravo strategije o integraciji

Naloga delovne skupine za integracijo je pripraviti strategijo vključevanja tujcev, ki niso državljani Evropske unije, v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Slovenije. Delovno skupino, katere naloga je koordinativna in posvetovalna, vodi državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle, za njeno namestnico je imenovana direktorica Urada Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov mag. Katarina Štrukelj.

Prisotne je uvodoma pozdravil minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. Dejal je, da pričakuje dokument z učinkovitimi rešitvami, s katerimi se bo tujcem, ki se priseljujejo k nam, omogočilo lažje vključevanje v družbo in življenje pri nas. Pri tem je nujno obravnavati vse izzive, s katerimi se tujci soočajo. »Imamo zgodovinsko priložnost, da v Sloveniji končno postavimo temelje za učinkovito integracijo. Zato mora biti naš skupen cilj priprava celovitega dokumenta vseh resorjev in civilne družbe za odprto, vključujočo in demokratično družbo.«

Delovna skupina se bo pri pripravi ukrepov za učinkovito integracijo usmerila zlasti na jezikovno integracijo, integracijo na področju izobraževanja, na trg dela, v lokalno skupnost in sodelovanje z diasporami. Strategija bo vključevala akcijski načrt s finančnim okvirom. Delovna skupina mora strategijo pripraviti najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve Zakona o tujcih, to je do konca oktobra 2023. Sestanki so predvideni na tedenski ravni.

Delovna skupina za pripravo migracijske strategije

Ker so bile od ustanovitve Delovne skupine vlade za pripravo Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij izvedene številne organizacijske in kadrovske spremembe ter skladno z razpravo na prvem sestanku delovne skupine, so bile potrebne spremembe sklepa, in sicer v delu, ki se nanaša na članstvo in časovni rok za pripravo strategije. Za vodjo delovne skupine je bila imenovana državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle, za njenega namestnika pa vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za migracije Matej Torkar. Državna sekretarka je na sestanku povedala, da skupina nadaljuje z začrtanim delom. Strategija bo imela dva sklopa: strateške cilje, ki bi jim sledile izvedbene aktivnosti. Delovna skupina pripravlja strategijo na področju migracij, ki bo definirala cilje, usmeritve ter ukrepe za učinkovito in celovito upravljanje migracij v Sloveniji.

Državna sekretarka Tina Heferle sedi za rjavo mizo, za njo okna

Vodja delovne skupine vlade za pripravo Strategije Vlade Republike Slovenije na področju migracij Tina Heferle | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 2