Skoči do osrednje vsebine

Delovna skupina bo prednostno obravnavala medvrstniško nasilje

Potekalo je prvo srečanje delovne skupine za preučitev stanja učinkovitosti obravnave primerov vseh vrst nasilja – nasilje v družini, femicid, spolne zlorabe žensk in otrok, medvrstniško nasilje.

V delovni skupini, ki jo vodi državna sekretarka Helga Dobrin, sodelujejo še predstavniki Policije, ministrstev za vzgojo in izobraževanje, za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za zdravje, za pravosodje, za digitalno izobrazbo, Vrhovnega državnega tožilstva in civilne družbe.

Člane delovne skupine je uvodoma nagovoril minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar. »Kot družba moramo imeti do nasilja ničelno toleranco,« je dejal minister. Izrazil je pričakovanje, da bo delovna skupina temeljito preučila stanje na tem področju in pripravila kratko-, srednje- in dolgoročne rešitve, ki bi pripomogle k oblikovanju takega okolja, v katerem do nasilja ne bi prihajalo.

V nadaljevanju je državna sekretarka Helga Dobrin predstavila cilje delovne skupine, ki bodo usmerjeni v iskanje izboljšav na operativni ravni, predvsem pri policijskih postopkih. Dejstvo je, da Policija veliko dela na tem, da izboljšuje obravnavo žrtev kakršnegakoli nasilja. »Vendar postopki nikoli niso dovolj dobri. Treba je biti samokritičen in vedno znova izboljševati obstoječe postopke,« pri tem pa pomembno vlogo državna sekretarka vidi v ostalih resorjih, od katerih pričakuje znanja in videnja, kako bi te postopke in obravnavo tovrstnega nasilja še izboljšali in naredili še bolj prijazno okolje za žrtve, ko te končno zberejo pogum in prijavijo nasilje.

Na sestanku so se dogovorili, da bo v luči zadnjih dogodkov v Srbiji delovna skupina prednostno obravnavala medvrstniško nasilje. Vsako ministrstvo, ki se s to problematiko ukvarja, je že izvedlo številne akcije, kampanje. Ta delovna skupina pa bo predstavljala platforma, kamor bo vsak resor sporočil, kaj so že naredili na tem področju in kakšni so njihovi načrti za prihodnje. Delovna skupina bo na podlagi prispevkov vseh deležnikov v nadaljevanju preverila, kaj bi lahko kratkoročno še dodatno izboljšali in bi delovali čimbolj preventivno. Na to temo se bodo ponovno srečali čez 14 dni in dorekli hitre, kratkoročne ukrepe.

Člani delovne skupine sedijo za pravokotno rjavo mizo, na levi bela stena in vrata, na desni okna, naravnost modro ozadje in zastavi Slovenije in Evropske unije

Prvi sestanek delovne skupine za preučitev stanja učinkovitosti obravnave primerov vseh vrst nasilja | Avtor: Ministrstvo za notranje zadeve

1 / 3