Skoči do osrednje vsebine

48. redna seja vlade

Vlada je na današnji seji pričela z aktivnostmi za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve, ki bo povezal in združeval, v svoji simbolnosti pa nosil zgodbo o prihodnosti naroda, ki si je izboril samostojnost in svobodo. Poleg tega je potrdila tudi predlog interventnega zakona, s katerim se s sklenitvijo aneksa rudarske pravice podaljšujejo za tri leta, in besedilo novele Zakona o visokem šolstvu.

Vlada začela z aktivnostmi za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve

Osamosvojitev Slovenije je bila edinstveno dejanje v zgodovini in predstavlja največje državotvorno dejanje slovenskega naroda. Ob prelomnih obletnicah spominjanja na dogodke, ki so tlakovali pot k svobodi in samostojnosti naroda, so bila v preteklih desetletjih na javnih mestih postavljena različna spominska obeležja. Največje število obeležij so otvorili ob tridesetletnici nastanka države in so postavljena po različnih slovenskih mestih, v spomin na dogodke in državljane, ki so se borili za osamosvojitev države. Vlada Republike Slovenije je pričela z aktivnostmi za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve, ki bo povezal in združeval, v svoji simbolnosti pa nosil zgodbo o prihodnosti naroda, ki si je izboril samostojnost in svobodo.

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep, s katerim je Upravi Republike Slovenije za vojaško dediščino v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi naložila, da pripravi izhodišča za postavitev spomenika in jih predloži v potrditev vladi.

Vir: Kabinet predsednika vlade

Predlog zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij 

Vlada je sprejel predlog Zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij. Vlada predlaga Državnemu zboru Republike Slovenija, da predlog zakona obravnava po nujnem postopku, da se prepreči težko popravljive posledice.

Cilj zakona je v prvi vrsti zagotoviti stabilnost in predvidljivost poslovanja podjetij, ki na podlagi rudarskih pravic izkoriščajo mineralne surovine in s tem tudi nemoteno in neprekinjeno oskrbo teh surovin gospodarstvu. V predlogu Zakona je predvideno, da se rudarske pravice podaljšajo za tri leta  s sklenitvijo aneksa. Za tako podaljšanje ni potrebna nobena odločba, saj bo sklenitev aneksa povzročila, da se po samem zakonu podaljša tudi rudarska pravica. Ministrstvo za naravne vire in prostor bo v prihodnjem letu pričelo postopek spremembe Zakona o rudarstvu (ZRud-1), ki bo naslovil nekatera odprta vprašanja na področju rudarstva. 

Vir: Ministrstvo za naravne vire in prostor

Z novelo Zakona o visokem šolstvu k odpravi ugotovljenih neustavnosti obstoječega zakona

Vlada Republike Slovenije je na današnji seji določila besedilo novele Zakona o visokem šolstvu in ga bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem postopku. Skrajšan postopek je z namenom čimprejšnje odprave ugotovljene neustavnosti, glede na odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije, Zakona o visokem šolstvu v delu določitve javne službe in statusno pravne ureditve razmerij med univerzo in njenimi članicami.

Predlog novele Zakona o visokem šolstvu primarno rešuje ureditev pravnega statusa članic univerz, in sicer tako, da je pravna oseba univerza, članice univerz pa so notranje organizacijske enote, ki nimajo pravne subjektivitete, ter ureditev javne službe v visokem šolstvu, ki obsega izobraževalne, znanstvenoraziskovalne, umetniške in podporne dejavnosti, izvajajo pa jo javni visokošolski zavodi in zasebni visokošolski zavodi za koncesionirane študijske programe.Vsebuje pa tudi druge manjše predloge sprememb oziroma rešitev vezanih na: - vzpostavitev pravnih podlag za elektronsko poslovanje in vodenje digitalnih evidenc v visokem šolstvu, - položaj visokošolskih učiteljev, izvoljenih v funkcijo dekana članice, - dostop do visokošolskega izobraževanja tujim državljanom, ki v Republiki Sloveniji zaključijo srednješolsko izobraževanje, - dostop do subvencioniranega bivanja tujim državljanom in državljanom držav članic EU, ki so v Republiki Sloveniji sami oziroma so njihovi starši rezidenti za davčne namene.

Vir: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije