Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 48. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.1. Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvi Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz izvira Toplica za dejavnost kopališč in naravnih zdravilišč – Terme Topolšica, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.2. Predlog sklepa o spremembah Sklepa o določitvi nosilcev sektorjev kritične infrastrukture Republike Slovenije in z njimi sodelujočih državnih organov, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.3. Predlog odločbe o zavrnitvi zahteve Regionalnega okoljskega združenja okoljevarstvenikov - Združenje ROVO za razveljavitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor po nadzorstveni pravici, poročevalec: mag. Bojan Kumer

1.4. Predlog stališča k priporočilu Komisije za preprečevanje korupcije za dopolnitev Etičnega kodeksa funkcionarjev v Vladi Republike Slovenije in ministrstvih z natančnejšo definicijo postopka in sankcij ob sumu njegove kršitve, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik

1.5. Predlog soglasja k zaključnemu računu in poročilu o delu Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2022, Poročevalka: Irena Šinko

1.6. Poročilo o delu Stalne medresorske delovne skupine za OECD na operativni ravni v letu 2022, Poročevalka: Tanja Fajon

1.7. Poročilo Ministrstva za naravne vire in prostor o višini in namenu porabe sredstev ter izvajanju programa postopnega zapiranja Rudnika Trbovlje–Hrastnik v obdobju od oktobra do decembra 2022, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.8. Predlog zahteve za oceno ustavnosti in zakonitosti Sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1366/10 k. o. 2631 Portorož (Uradni list RS, št. 115/22) in Sklepa o lokacijski preveritvi za parcelo št. 1328/1 k. o. 2631 Portorož (Uradni list RS, št. 115/22), poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.9. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za ekonomske in finančne zadeve 16. maja 2023 v Bruslju, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1.10. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (šport) 15. in 16. maja 2023 v Bruslju, Poročevalec: Matjaž Han

1.11. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (izobraževanje in mladina) 15. in 16. maja 2023 v Bruslju, Poročevalec: dr. Darjo Felda

1.12. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za izobraževanje, mladino, kulturo in šport (kultura) 16. maja 2023 v Bruslju, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

1.14. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Konferenci na ministrski ravni »Vrh o varnosti in zdravju pri delu« 15. in 16. maja 2023 v Stockholmu, Poročevalec: Luka Mesec

1.15. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Letnem zasedanju Sveta guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) od 16. do 18. maja 2023 v Samarkandu, Uzbekistan, Poročevalec: Klemen Boštjančič

1.16. Izhodišča za srečanje ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana z ministrom za zunanjo trgovino in ekonomsko sodelovanje Bosne in Hercegovine Staše Košaraca 17. maja 2023 v Sloveniji, Poročevalec: Matjaž Han

1.17. Izhodišča za udeležbo ministra za okolje, podnebje in energijo mag. Bojana Kumra na srečanju ministrov za energijo skupine MED9 17. in 18. maja 2023 na Malti, Poročevalec: Bojan Kumer

1.18. Informacija o političnih konzultacijah državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Samuela Žbogarja z državnim sekretarjem za zunanje odnose na Ministrstvu za zunanje zadeve, mednarodno trgovino in verstva Argentinske republike Pablom Anselmom Tettamantijem 16. maja 2023 v Ljubljani, Poročevalka: Tanja Fajon

1.19. Informacija o delovnem obisku državnega sekretarja v Ministrstvu za obrambo, dr. Damirja Črnčca 15. maja 2023 v Črni gori, Poročevalec: Marjan Šarec

1.20. Predlog odgovora na poslansko vprašanje Anje Bah Žibert v zvezi z vračanjem kipov na posestvo Brdo pri Kranju, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

1.21. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Odbora Vlade Republike Slovenije za državno ureditev in javne zadeve, poročevalka: Barbara Kolenko Helbl    Gradivo

1.22. Predlog sklepa o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi, nalogah in sestavi Odbora Vlade Republike Slovenije za gospodarstvo, poročevalka: Barbara Kolenko Helbl    Gradivo

 II. LISTA B

2A. Predlog zakona o interventnih ukrepih za preprečitev škodljivih posledic pri podaljševanju rudarskih pravic in koncesij – nujni postopek, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

2C. Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o sodniški službi – skrajšani postopek, poročevalka: dr. Dominika Švarc Pipan    Gradivo

3. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu – skrajšani postopek, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

3B. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za infrastrukturo mag. Andreja Rajha na vrhu Prometne skupnosti 15. in 16. maja 2023 v Budvi, Črna Gora, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

3C. Izhodišča za udeležbo državne sekretarke v Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo mag. Tine Seršen na ministrskem srečanju o vlogi jedrske energije v Evropi, 16. maja 2023 v Parizu, Poročevalec: mag. Bojan Kumer

3Č. Predlog mnenja o Predlogu priporočila za takojšnje reševanje položaja slovenskega kmeta, Poročevalka: Irena Šinko

3E. Informacija glede postavitve spomenika slovenske osamosvojitve, Poročevalka: Petra Škofic

4. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

4.1. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

4.2. Predlog imenovanja članov Sveta Republike Slovenije za otroke in družino

4.3. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi delovne skupine vlade za izvajanje Nacionalnega programa spodbujanja razvoja in uporabe umetne inteligence v Republiki Sloveniji do leta 2025

4.4. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Medresorske delovne skupine za spremljanje izvajanja jezikovne politike Republike Slovenije

4.5. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Delovne skupine za implementacijo projekta povezljivosti informacijskih sistemov Evropske unije na področju meja in vizumov ter na področju policijskega in pravosodnega sodelovanja, azila ter migracij (interoperabilnost)

4.6. Predlog odločbe o pritožbi zoper odločbo Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja

Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

5.1. Predlog imenovanja državne sekretarke v Ministrstvu za naravne vire in prostor, Poročevalec: Uroš Brežan

5.2. Predlog imenovanja generalne direktorice Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu, Poročevalec: Danijel Bešič Loredan

5.3. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti direktorja Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Poročevalka: mag. Alenka Bratušek

7. Informacija o izvajanju Načrta za okrevanje in odpornost, Poročevalec: Klemen Boštjančič