Skoči do osrednje vsebine

Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida

Vlada je izdala Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

Vlada je konec julija 2022 sprejela Uredbo o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida, ki je začela veljati 3. avgusta 2022, na podlagi katere je bila ukinjena obveznost plačila okoljske dajatve za nekatere vrste fosilnih goriv.

S predlogom uredbe o spremembi uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida se ponovno uvaja obveznost plačila okoljske dajatve za določena fosilna goriva (bencin, dizel, zemeljski plin in kurilno olje), ki je bila z namenom blažitve vpliva na dvig maloprodajnih cen navedenih vrst fosilnih goriv ukinjena 3. avgusta 2022.

Ta uredba začne veljati 9. maja 2023 in velja do preklica.