Skoči do osrednje vsebine

Podpisane pogodbe v okviru javnega razpisa »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah«

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je s konzorciji, ki so bili izbrani na javnem razpisu »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, komponente C3 K1 RRI - raziskave, razvoj in inovacije, podpisalo večstranske pogodbe o sofinanciranju njihovih projektov.

Javni razpis »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah« je bil objavljen 11. oktobra 2022 v Uradnem listu Republike Slovenije, z namenom krepitve podpornega okolja projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah, ki so pomemben del izvajanja aktivnosti, povezanih s prijavami na javne razpise in z izvajanjem projektov centraliziranih programov EU, s poudarkom na razpisih in projektih Obzorja Evropa.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije je s štirimi konzorciji kot končnimi prejemniki sredstev podpisalo večstranske pogodbe o sofinanciranju.

Z. št. Naziv vodilnega partnerja Naziv projekta Akronim projekta Odobrena sredstva največ do (EUR)
1 Kemijski inštitut Konzorcij projektnih pisarn za krepitev odličnosti, interdisciplinarnosti in mednarodne vpetosti slovenskega raziskovalnega prostora 5xPRO 1.252.058,52
2 Univerza v Ljubljani Krepitev raziskovalne podpore in aktivnosti za napredek na evropskih raziskovalnih projektih KRPAN 1.278.914,67
3 Zavod za gradbeništvo Širimo Obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn ROAD3P 1.258.330,43
4 Kmetijski inštitut Slovenije Sodelovanje za krepitev uspešnosti projektnih pisarn SKUPP 1.277.341,19
SKUPAJ 5.066.644,81

Sofinancirani projekti bodo dosegli naslednje cilje javnega razpisa:

  • zaposlitev najmanj 20 oseb v izbranih projektnih pisarnah javnih raziskovalnih organizacij ali oseb, zadolženih za usklajevanje prijav in upravljanje projektov v okviru centraliziranih programov EU;
  • izvedba najmanj 131 dogodkov, namenjenih krepitvi kompetenc in usposobljenosti osebja projektnih pisarn in drugih zadolženih za prijave in upravljanje projektov centraliziranih programov ter informiranju, ozaveščanju in svetovanju javnim raziskovalnim organizacijam in raziskovalni skupnosti o možnostih in priložnostih v okviru centraliziranih programov EU;
  • okrepitev do 2 odstotka deleža uspešnosti prijav na različne inštrumente okvirnega programa raziskav in inovacij EU Obzorje Evropa glede na Obzorje 2020;
  • do zaključka aktivnosti javnega razpisa na skupnem repozitoriju objava vsaj 32 digitalnih gradiv, namenjenih nadaljnji krepitvi kompetenc in zmogljivosti projektnih pisarn.