Skoči do osrednje vsebine

42. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji določila zgornjo mejo izdatkov za rebalans letošnjega proračuna, sprejela je predlog novele zakona o gospodarskih družbah ter predlog novele zakona o industrijski lastnini. Vlada ni podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o.

Vlada določila zgornjo mejo izdatkov za rebalans letošnjega proračuna

Vlada je sprejela izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna in določila razrez proračunskih izdatkov. Ti bodo znašali 600 milijonov evrov manj, kot je bilo predvideno v veljavnem proračunu za letošnje leto. Znižanje izdatkov in s tem načrtovanega primanjkljaja je med drugim možno zato, ker bo zaradi uspešnega boja z energetsko draginjo potrebnih manj nadaljnjih ukrepov za njeno blaženje. 

Predlog novele Zakona o gospodarskih družbah bo olajšala poslovanje podjetij

Vlada je sprejela besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah in ga posredovala v Državni zbor. S predlogom zakona vlada omogoča enostavnejše ustanavljanje podjetij in podružnic tujih podjetij preko spletnih registrskih postopkov, bolj učinkovito izvedbo čezmejnih operacij ter korporativno upravljanje podjetij. S tem vlada krepi učinkovitejše poslovno okolje za podjetja.

Predlog novele Zakona o industrijski lastnini za možnost hitrejših in cenejših postopkov

Vlada je sprejela predlog novele Zakona o industrijski lastnini in ga bo po rednem postopku poslala v obravnavo Državnemu zboru.  Z novelo zakona želi vlada nekatere obstoječe postopke poenostaviti in poceniti ter slovensko ureditev še dodatno uskladiti z evropsko in mednarodno.

Vlada ni podelila razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o.

Vlada je obravnavala Letno poročilo družbe 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. za poslovno leto 2021. V zvezi s tem je med drugimi sprejela tudi sklep, da upravi in nadzornemu svetu družbe ne podeli razrešnice za poslovno leto 2021. Vlada razrešnice ne bo podelila, dokler družba 2TDK ne razjasni okoliščin v zvezi z odstopom od časovnice izvajanja projekta drugi tir Divača-Koper in investicijske vrednosti projekta (vključno z odločitvijo o znižanju rezerv), kot sta bili določeni v investicijskem programu, ki ga je vlada sprejela 24. januarja 2019.