Skoči do osrednje vsebine

Odločitve vlade s seje vladnega odbora

Na seji vladnega odbora je vlada v veljavni Načrt razvojnih programov uvrstila pridobitev novih, lastniških poslovnih prostorov za potrebe delovanja Veleposlaništva Republike Sloveniji v Bukarešti in sprejela odgovor v zvezi z Načrtom delovanja na področju zagotavljanja posebnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti.

Pridobitev lastniških poslovnih prostorov za potrebe slovenskega veleposlaništva v Romuniji

Na današnji seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) v veljavni Načrt razvojnih programov 2023-2026 uvrstila pridobitev novih, lastniških poslovnih prostorov za potrebe delovanja Veleposlaništva Republike Sloveniji v Bukarešti (VBK).

Zaradi menjave lastništva se mora VBK iz obstoječega objekta izseliti najkasneje do 31. maja 2023. Za nakup in ustrezno ureditev nepremičnine MZEZ načrtuje porabo v višini 1.590.400 evrov v okviru svojega finančnega načrta. Z nakupom bo dolgoročno rešena prostorska problematika, slovenskim predstavnikom v Romuniji pa omogočeni pogoji za sodobne metode dela ter skladnost z "Merili in kriteriji za ureditev poslovnih prostorov in rezidenc za potrebe diplomatskih predstavništev in konzulatov Republike Slovenije".

Odgovor na prošnjo Komisije Državnega zbora za narodni skupnosti za gradivo v zvezi z Načrtom delovanja na področju zagotavljanja posebnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti

Na odboru je vlada sprejela odgovor na prošnjo Komisije Državnega zbora za narodni skupnosti za gradivo v zvezi z Načrtom delovanja na področju zagotavljanja posebnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti in ga bo poslala Državnemu zboru.

Komisija Državnega zbora za narodni skupnosti je v okviru obravnave dnevnega reda 2. redne seje, ki je potekala 19. januarja 2023, pod 4. točko dnevnega reda Razno sprejela sklep, na podlagi katerega je na Vlado Republike Slovenije naslovila prošnjo za gradivo, v katerem bi vsa ministrstva do 30. marca 2023 predložila načrt delovanja na področju zagotavljanja posebnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, kot izhaja iz 64. člena Ustave Republike Slovenije in drugih pravnih aktov s tega področja.

Vlada v odgovoru med drugim pojasnjuje, da je na poziv Komisije Državnega zbora za narodni skupnosti na seji 14. maja 2020 sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji in za spremljanje njegovega izvajanja.

Na seji 18. avgusta 2021 je sprejela celovit Načrt ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 2021–2025 in ga poslala Komisiji Državnega zbora za narodni skupnosti. Na seji 1. decembra 2022 je sprejela Poročilo o izvedbi Načrta ukrepov.

Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 2021–2025 za leto 2021 in ga tudi poslala Komisiji Državnega zbora za narodni skupnosti. Po informacijah vlade do obravnave Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 2021–2025 in Poročila o izvedbi Načrta ukrepov Vlade Republike Slovenije o izvrševanju predpisov na področju uresničevanja pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 2021–2025 za leto 2021 na seji Komisije Državnega zbora za narodni skupnosti še ni prišlo.