Skoči do osrednje vsebine

Neformalno srečanje predstavnikov neregionalnih članic Medameriške razvojne banke

Generalna direktorica Direktorata za finančni sistem Ministrstva za finance Urška Cvelbar na neformalnem srečanju predstavnikov neregionalnih članic Medameriške razvojne banke (angleško Inter America Development Bank - IDB) s predsednikom banke Ilanom Goldfajnom v Madridu.

Pred zastavami stojijo sodelujoči na dogodku.

Skupinska fotografija sodelujočih na neformalnem srečanje predstavnikov neregionalnih članic Medameriške razvojne banke s predsednikom banke Ilanom Goldfajnom v sredini. | Avtor Inter-American Development Bank

Gre za redna srečanja, ki potekajo praviloma vsako leto, gosti pa jih ena izmed neregionalnih članic. To je priložnost za odprto in konstruktivno razpravo z vodstvom banke in njenim predsednikom o najpomembnejših temah, ki so po navadi tudi predmet razprav na letnem zasedanju skupine IDB mesec za tem.

Ilan Goldfajn je mandat nastopil decembra lani, tako da je bila to prva priložnost za izmenjavo mnenj o najbolj perečih temah, s katerimi se trenutno srečuje banka. V teku je institucionalna in operativna prenova banke, ki predvideva prevetritev vseh institucij znotraj skupine (IDB, IDB Invest in IDB Lab) z namenom zagotavljanja predvsem večje odpornosti skupine in večjega finančnega vzvoda, izboljšanja razvojne učinkovitosti ter bolj usmerjenega in učinkovitega izvajanja projektov po vseh regijah Latinske Amerike in Karibov. Regije so med seboj zelo raznolike in se soočajo z raznovrstnimi izzivi, katere je banka do sedaj bolj ali manj uspešno naslavljala. Cilji IDB so postati banka vseh, tudi prebivalstva v krhkih in nestabilnih območjih, učinkovito izpolnjevanje svojega mandata, celovita obravnava revščine, neenakosti dohodkov in priložnosti ter okrepitev svojega delovanja na področju podnebja, zelenih financ in biotske raznovrstnosti.  

Predstavljena vizija in prioritetna področja lahko skupaj z napovedanimi prenovami, kot je na primer spremljanje učinkovitosti izvedenih projektov v regiji, okrepijo pomen delovanja banke.