Skoči do osrednje vsebine

Vlada v spremembo uredbe o trošarinah za energente in električno energijo

Vlada je na današnji dopisni seji sprejela spremembo Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo, s katero spreminja trošarino na plinsko olje za pogon (dizel) in plinsko olje za ogrevanje (ekstra lahko kurilno olje - KOEL).

Višino trošarine na omenjena energenta je vlada prilagodila tako, da se bo končna maloprodajna cena plinskega olja za ogrevanje (KOEL) nekoliko znižala, končna maloprodajna cena plinskega olja za pogon (dizel) pa se za potrošnike ne bo spremenila. Trošarina na plinsko olje za ogrevanje (KOEL) se spreminja z 0,116 evra na liter na 0,12190 evra na liter, trošarina na plinsko olje za pogon (dizel) pa z 0,386 evra na liter na 0,40633 evra na liter.

Vlada razmere na trgu naftnih derivatov budno spremlja in višino trošarin prilagaja tako, da ohranja dostopnost maloprodajnih cen, hkrati pa si v luči javno finančne vzdržnosti prizadeva za postopno normalizacijo prilivov v državni proračun. Pri slednjem je namreč pomembno, da se na srednji rok in postopno, brez da bi to čutili potrošniki, ponovno uvede okoljske dajatve na fosilna goriva, ki predstavljajo namenski vir za zelene investicije.

Vir: Ministrstvo za finance

Vlada imenovala vršilko dolžnosti inšpektorice Inšpektorata za okolje in energijo

Vlada je na dopisni seji izdala odločbo, s katero je Mirano Omerzu s 1. marcem 2023 imenovala za vršilko dolžnosti glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za okolje in energijo, do imenovanja glavnega inšpektorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev oziroma najdlje do 31. avgusta 2023.