Skoči do osrednje vsebine

Rezultati razpisa »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah«

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije objavlja rezultate javnega razpisa »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah« v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, komponente C3 K1 RRI - raziskave, razvoj in inovacije, objavljenega 11. oktobra 2022.

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije objavlja rezultate javnega razpisa »Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah«, objavljenega 11. oktobra 2022 (Uradni list RS št. 140/2022).  

Komisija za izvedbo postopka Javnega razpisa za aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij se je dne 19. decembra 2022 sestala in izvedla ocenjevanje vlog na Javni razpis za aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij. Komisija je za vseh pet prejetih vlog ugotovila, da izpolnjujejo pogoje za ugotavljanje upravičenosti, zato je med pozitivno ocenjenimi vlogami za sofinanciranje skladno s 4. točko javnega razpisa pripravila razporeditev vlog po vrstnem redu števila dobljenih točk in pripravila predlog prejemnikov sredstev.

 

Z. št. Naziv prijavitelja Naziv projekta Akronim projekta Odobrena sredstva največ do (EUR)
1 Kemijski inštitut Konzorcij projektnih pisarn za krepitev odličnosti, interdisciplinarnosti in mednarodne vpetosti slovenskega raziskovalnega prostora 5xPRO 1.252.058,52
2 Univerza v Ljubljani Krepitev raziskovalne podpore in aktivnosti za napredek na evropskih raziskovalnih projektih KRPAN 1.278.914,67
3 Zavod za gradbeništvo Širimo Obzorja Ambiciozno in Dinamično s Podporo Projektnih Pisarn ROAD3P 1.258.330,43
4 Kmetijski inštitut Slovenije Sodelovanje za krepitev uspešnosti projektnih pisarn SKUPP 1.277.341,19
SKUPAJ 5.066.644,81

Skladno z določbami javnega razpisa bo ministrstvo izbranim prijaviteljem v podpis poslalo predlog za sklenitev večstranske pogodbe o sofinanciranju, ki predstavljajo podlago za začetek izvajanja navedenih projektov.