Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je javni razpis Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis, ki ga sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja v skladu z načrtom v okviru razvojnega področja pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente RRI – Raziskave, razvoj in inovacije (C3 K1), za ukrep Delovanje in upravljanje RRI sistema projekt Aktivnosti krepitve projektnih pisarn na javnih raziskovalnih organizacijah.

Javni razpis je namenjen krepitvi podpornega okolja projektnih pisarn oziroma podpornega okolja na javnih raziskovalnih organizacija, ki so pomemben del izvajanja aktivnosti, povezanih s prijavami na javne razpise in izvajanjem projektov centraliziranih programov EU, s poudarkom na razpisih in projektih Obzorja Evropa.

Cilj javnega razpisa je okrepitev vloge, položaja in uspešnosti slovenskih javnih raziskovalnih organizacij v okviru centraliziranih programov EU, pri čemer se bo izboljšalo podporno okolje za pripravo kakovostnih predlogov, okrepile kompetence zaposlenih v projektnih pisarnah oziroma v okviru podpornega okolja javnih raziskovalnih organizacij, hkrati pa se bo raven usposobljenosti potencialnih prijaviteljev bistveno okrepila, s čimer se bo obseg delovnih nalog ter potrebne podpore v okviru javnih raziskovalnih organizacij optimiziral.

Rok za prijavo na razpis je 7.11.2022 do 12.00 ure.

Javni razpis Aktivnosti krepitve projektnih pisarn javnih raziskovalnih organizacij.

Kontakt

E-mail: app-noo.mizs@gov.si

Tel.: 01 478 4692