Skoči do osrednje vsebine

Srečanje s koordinatorjem projekta CISE-ALERT

V sklopu projekta Common Information Sharing Environment - A Long Endurance and Real live Test - CISE-ALERT (v angleškem jeziku) in bilateralnih srečanj s partnerji projekta, je Uprava Republike Slovenje za pomorstvo 31. januarja 2023 in 1. februarja 2023 gostila predstavnike koordinatorja projekta Generalni Sekretariat za pomorstvo, Paris (v francoskem jeziku Secrétariat général de la mer, Paris).

Projekt CISE-ALERT je osredotočen na izboljšanje učinkovitosti, kakovosti, odzivnosti in koordinacije pomorskega nadzora. Uprava za pomorstvo bo preko projektnih aktivnosti identificirala pomanjkljivosti obstoječega slovenskega vozlišča CISE preko katerega se zagotavlja interoperabilnost sistemov za nadzor morja ter nato pristopila k procesu preizkusa ter nadgradnje nacionalnega CISE vozlišča z inovativnimi rešitvami projekta. 

Dvodnevni obisk koordinatorja projekta je bil namenjen predstavitvi nalog obeh organizacij ter pogovorom o organizaciji, poteku, vodenju in delovnih nalogah projekta. Za udeležence je bil v poslopju Uprave Republike Slovenije za pomorstvo organiziran ogled prostorov in opreme namenjene nadzoru pomorskega prometa ter reševanju. Na delovnih sestankih so strokovnjaki, ki pokrivajo posamezna strokovna področja na katerih deluje Uprava Republike Slovenije za pomorstvo, skupaj z lokalnimi partnerji, predstavili tehnologije in sisteme, ki bodo potencialni vir podatkov, namenjenih tako nacionalni izmenjavi kot tudi izmenjavi v okviru EU. Predstavljeni so bili ključni informacijski podporni sistemi in sicer: 

  • Vessel Traffic Monitoring & Information System - VTMIS (v angleškem jeziku), 
  • Nacionalno enotno okno (NEO) - storitveni portal za spremljanje in nadzor pomorskega prometa ter izmenjavo pomorskih podatkov, ki povezuje sistem SafeSeaNet pri Evropski Agenciji za pomorsko varnost (v angleščini), e-carine in druge elektronske sisteme, preko katerega se vsi podatki ob prihodu ali odhodu ladje poročajo le enkrat ter se posredujejo različnim pristojnim organom in državam članicam Evropske unije,
  • sistem za izmenjavo podatkov s pristaniškim informacijskim sistemom (EPIS) in prvi CISE adaptor.

Organizirana je bila tudi vožnja z ekološkim plovilom SI-20 in predstavitev nalog Sektorja za varovanje obalnega morja (SVOM). 

Več informacij glede projekta si lahko preberete v rubriki: Projekti in programi – CISE-ALERT.