Skoči do osrednje vsebine

34. redna seja Vlade Republike Slovenije

Na današnji seji je vlada sprejela novele zakonov o državni upravi, znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti ter službi v Slovenski vojski. Dopolnila je tudi Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema in potrdila besedilo pogodbe z STA.

Sprememba uredbe o določitvi cen zemeljskega plina iz plinskega sistema določa najvišjo dovoljeno ceno plina za proizvodnjo toplote v distribucijskih sistemih toplote (sistemih daljinskega ogrevanja) za vrtce, osnovne šole in osnovne socialne službe. Najvišja dovoljena drobnoprodajna cena zemeljskega plina, ki je potreben za proizvodnjo toplote za osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, po sprejemu te uredbe tako znaša 0,079 evra/kWh. Uredba velja za zemeljski plin, ki se uporablja za proizvodnjo toplote, dobavljen v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. avgusta 2023.

Vlada je potrdila besedilo pogodbe o opravljanju javne službe Slovenske tiskovne agencije (STA) v letu 2023. Vrednost pogodbe znaša 2.271.600 evrov in je za 243.600 evrov višja, kot je bila v letu 2022. Vlada je za podpis in izvajanje pogodbe pooblastila vršilko dolžnosti direktorice Urada vlade za komuniciranje Petro Bezjak Cirman.

Sprejem predloga novele Zakona o državni upravi, ki določa pristojnost posameznih ministrstev ter prenos pristojnosti oziroma delovnih področij, bo omogočil začetek delovanja vlade v skladu z organizacijo, kot jo je s spremembo zakona o vladi sprejel državni zbor. Uveljavitev sprememb zakona o vladi in posledično zakona o državni upravi se je odložila zaradi naknadnega zakonodajnega referenduma, kjer pa je bila volja ljudstva jasna. Nenazadnje je tudi iz razloga referendumske odločitve pomembno, da vlada lahko čimprej začne delovati v skladu z spremembami zakona o vladi, ki so bile potrjene v okviru zakonodajnega referenduma. S tem bo vladi omogočeno optimalno izvajanje izvršilne funkcije in ne bo ogroženo izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost ter Evropske kohezijske politike v naslednjem programskem obdobju.


Poglavitna rešitev, ki jo predlog novele Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti prinaša, je vzpostavitev enotne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS), kar bo omogočilo učinkovitejše in doslednejše izvajanje ukrepov znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike. Sprememba je potrebna tudi zaradi uveljavitve določil Zakona o Vladi Republike Slovenije, ki področji znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti združuje v enotnem ministrstvu. Z uvedbo enotne agencije bo poleg administrativnega optimiziranja delovanja dosežen tudi vsebinski preplet oz. omogočena neprekinjena podpora aktivnostim vzdolž celotne lestvice tehnološke pripravljenosti .


Temeljni cilji predloga novele Zakona o službi v Slovenski vojski so, da bi dodatno povečali zanimanje državljanov za zaposlitev v Slovenski vojski tudi z možnostjo za zaposlitev vojakov s končano osnovno šolo ob pogoju, da posameznik s končano osnovno šolo ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi sklene tudi pogodbo o izobraževanju ob delu za pridobitev srednje poklicne oziroma srednje splošne ali srednje strokovne izobrazbe. Predlog zakona ureja tudi posebnosti delovnega časa vojakov v času povišane pripravljenosti, ki predstavlja izjemo od delovnega časa, določenega v Zakonu o obrambi in Zakonu o delovnih razmerjih ter v Direktivi 2003/88/ES, in sicer je lahko enakomerno ali neenakomerno razporejen ne glede na določbe predpisov o časovnih omejitvah dnevne, tedenske ali mesečne delovne obveznosti, odmora, dnevnega ali tedenskega počitka in dela čez polni delovni čas. Pri tem je posebej izključeno varstvo posameznih kategorij delavcev, ki po splošnih predpisih uživajo posebno varstvo. Varstvo se še vedno zagotavlja določenim kategorijam delavcev, ki jih predlog zakona posebej našteva, v času, ko veljajo izjemne okoliščine oziroma je uvedeno stanje povišane pripravljenosti.

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer

Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer | Avtor: STA/Nebojša Tejić

1 / 2