Skoči do osrednje vsebine

Promocija vina na tretjih trgih

Vinarje pozivamo k oddaji Vloge za povrnitev upravičenih stroškov (tako imenovani prvi zahtevek) za odobrene programe iz leta 2022, za dejavnosti izvedene med 1. junijem 2022 in 31. decembrom 2022, najkasneje do 31. januarja 2023.

Vlogo za povrnitev upravičenih stroškov lahko pošljete po pošti priporočeno na naslov ARSKTRP, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, s pripisom »Promocija vina na tretjih trgih – Vloga za povrnitev upravičenih stroškov«, jo oddate v sprejemni pisarni ARSTRP ali pošljete na elektronski poštni predal: vin-ukrepi.aktrp@gov.si ali na aktrp@gov.si, s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja