Skoči do osrednje vsebine

Slovesna podelitev priznanj uporabnikom Skupnega ocenjevalnega okvira – modela CAF za leto 2022

Priznanja je prejelo 30 organizacij javnega sektorja, med njimi pa so tako ministrstva in upravne enote kot tudi občine in javni zavodi. Tri so uspešno prestale tudi zunanje ocenjevanje. Po dveh letih je slovesna podelitev priznanj za kakovost po modelu Skupnega ocenjevalnega okvira (angleško Common Assesement Framework – CAF) ponovno potekala v živo. Priznanja je podelila ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik.

Bronasto priznanje Začetnik CAF je prejelo sedem organizacij, ki so samooceno izvedle prvič. Srebrno priznanje Uporabnik CAF je prejelo dvajset organizacij, to so tiste, ki so samooceno v preteklih letih izvedle več kot enkrat. Tri organizacije pa so prejele priznanje Uspešni uporabnik CAF, saj so uspešno prestale zunanje ocenjevanje po modelu zunanje povratne informacije v skupnem ocenjevalnem okviru za organizacije v javnem sektorju (angleško CAF External Feedback Procedure – CAF EPI).

"Vaše stalno in zavzeto delovanje na področju kakovosti kaže, da skrb za kakovost ni obremenitev, temveč edina možna izhodna strategija. S stalnimi izboljšavami, inovacijami, svežimi idejami in odprtostjo so vaše storitve vsak dan bližje potrebam uporabnikov," je v uvodnem nagovoru slovesne podelitve, letos že šeste po vrsti, poudarila ministrica Sanja Ajanović Hovnik in se prejemnikom priznanj zahvalila, da redno skrbijo za preverjanje kakovosti svojega delovanja. Zahvalila pa se je tudi ekipi Ministrstva za javno upravo, ki vsem tem organizacijam nudi pomoč in podporo pri izvajanju samoocenjevanja po modelu CAF.

Organizacije, ki imajo v svojem DNK zapisana načela odličnosti, ki razumejo vlogo voditeljstva, ki učinkovito načrtujejo in strateško razmišljajo, ki znajo upravljati s svojimi viri in partnerstvi, ki procese prilagodijo potrebam, ki skrbijo za svoje zaposlene in ki odpirajo prostor sodelovanja, zaupanja, vključenosti ter poguma za spremembe iz nedavne krize izhajajo močnejše, odpornejše in boljše.    Sanja Ajanović Hovnik, ministrica za javno upravo

Ministrica je ob tem izpostavila dve nedavno opravljeni raziskavi, ki dokazujeta pozitivne učinke uporabe modela CAF. Študija, ki jo je v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU naročilo Ministrstvo za javno upravo, je pokazala, da uporaba modela CAF med drugim vpliva na večjo učinkovitost upravljanja z zaposlenimi, pa tudi na samo organizacijsko kulturo z boljšo interno komunikacijo. Na drugi strani pa so rezultati raziskave, ki jo je opravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angleško Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD) pokazali, da je uporaba modela CAF pripomogla tudi k večji odpornosti organizacij v kriznih razmerah.

Doseganje standardov kakovosti je sicer ena glavnih prioritet ministrice, zato je bil v tam mandatu na Ministrstvu za javno upravo ustanovljen Direktorat za kakovost, v okviru katerega se osredotočamo na strateško upravljanje in razvojno načrtovanje. V tej luči je bil nedavno ustanovljen Strokovni svet za trajnostni razvoj javne uprave, ki bo posvetovalno telo ministrice pri pripravi reform javne uprave, njegov glavni namen pa je dvig zaupanja javnosti v javne institucije, strateško upravljanje javnih institucij in koordiniran razvoj javne uprave.

"Inovativnost, usposobljeni javni uslužbenci, dobri delovni procesi in dobri upravni procesi so ključni in bodo tudi v bodoče gonilo naše javne uprave," je poudarila ministrica. "In CAF je orodje, s katerim izboljšujemo delovanje organizacij in se lažje spopadamo s prihajajočimi zahtevami in izzivi družbe."

Prejemniki priznanj za leto 2022

Organizacije, ki so uspešno prestale zunanje ocenjevanje (priznanje Uspešni uporabnik CAF)

 • Upravna enota Krško
 • Upravna enota Šmarje pri Jelšah
 • Ministrstvo za finance

Organizacije, ki so kot redni uporabnik modela CAF izvedle samooceno v letu 2022 (Priznanje Uporabnik CAF)

 • Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja
 • Knjižnica Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica
 • Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
 • Občina Razkrižje
 • Razvojna agencija ROD Ajdovščina
 • Upravna enota Domžale
 • Upravna enota Gornja Radgona
 • Upravna enota Grosuplje
 • Upravna enota Koper
 • Upravna enota Kranj
 • Upravna enota Krško
 • Upravna enota Mozirje
 • Upravna enota Murska Sobota
 • Upravna enota Slovenske Konjice
 • Upravna enota Trebnje
 • Upravna enota Velenje
 • Upravna enota Vrhnika
 • Upravna enota Žalec
 • Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna

Organizacije, ki so v letu 2022 prvič izvedle samooceno (priznanje Začetnik CAF)

 • Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Območna služba Kranj
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Območna služba Murska Sobota
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Območna služba Novo Mesto
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Območna služba Sevnica
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Območna služba Trbovlje
 • Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje - Območna služba Velenje

O skupnem ocenjevalnem okviru CAF

Na Ministrstvu za javno upravo od leta 2016 poteka projekt Uvajanja sistemov vodenja kakovosti v organe javne uprave, s čimer se je začela uporaba modela CAF sistematično uvajati v slovensko javno upravo. V tem času je bil Skupni ocenjevalni okvir – model CAF uveden in ponovno uporabljen že v več kot 100 organizacijah javne uprave in širšega javnega sektorja. 

Končni cilj uporabe modela CAF je prispevati k dobremu upravljanju. Organizacije, ki začenjajo z vpeljavo modela CAF, se želijo razvijati v smeri odličnosti svojega delovanja in uvesti kulturo odličnosti v organizacijo. S samoocenjevanjem želijo pregledati poslovanje in z vključevanjem zaposlenih prepoznati svoje prednosti, pa tudi področja, ki jih je treba izboljšati. Model CAF lahko pri tem služi kot pripomoček, saj je bil razvit za uporabo v vseh delih javnega sektorja, uporabo pa lahko vsaka organizacija prilagodi svojim specifičnim potrebam in okoliščinam.