Skoči do osrednje vsebine

Strokovni svet za trajnostni razvoj javne uprave se je sestal na prvi seji

Na prvi seji so se srečali članice in člani Strokovnega sveta za trajnostni razvoj javne uprave. Gre za posvetovalni organ, ki združuje vrhunske strokovnjake iz zasebnega in javnega sektorja, s pomočjo katerih bodo dosežene spremembe, ki jih javna uprava nujno potrebuje na svoji razvojni poti.

Omizje je prikazano od daleč, za mizo sedijo gostje srečanja, v ozadju zastava in projekcijski pano

Strokovni svet za trajnostni razvoj javne uprave | Avtor: Ministry of Public Administration

1 / 3

»Ob mnogih izzivih v javni upravi potrebujemo strateški razmislek, kako in na katerih področjih želimo v prihodnje razvijati javno upravo«, je ob začetku srečanja dejala ministrica za javno upravo v funkciji ministrice za notranje zadeve Sanja Ajanović Hovnik. »Želimo delati za ljudi in krepiti njihovo zaupanje, zato bo imel strokovni svet definirane cilje ter merljive kazalnike, delal pa bo skladno z zastavljeno časovnico za izvedbo ciljev,« je dodala.

Po besedah ministrice bo strokovni svet vsebinsko sledil koalicijskim zavezam, svoje naloge pa bo opravljal na treh osrednjih delovnih področjih in v treh delovnih skupinah: na področju kakovostnih predpisov, temelječih na dokazih in vključevanju javnosti v oblikovanje politik (izpostavljena bo Resolucija o normativni dejavnosti, pri kateri bo najbolj pomembno uveljavljanje državljanske participacije in izvajanje presoje posledic predpisov); na področju reorganizacije upravnih enot za bolj kakovostne javne storitve, usmerjene v uporabnike v sinergiji z lokalno samoupravo in na področju za regulacijo upravnih postopkov in digitalizacijo upravnega poslovanja (namen je posodobiti upravne procese).

V zvezi s temi delovnimi področji bodo delovale znotraj strateškega sveta tri delovne skupine: Skupina za kakovostne predpise, temelječih na dokazih in vključevanju javnosti v oblikovanje javnih politik, Skupina za reorganizacijo upravnih enot za bolj kakovostne javne storitve, usmerjene v uporabnike v sinergiji z lokalno samoupravo in Skupina za regulacijo upravnih postopkov in digitalizacijo upravnega poslovanje.

Današnja 1. seja sveta je bila sicer predvsem namenjena dogovoru o načinu dela, opredelitvi ključnih ciljev, seznanitvi s poslovnikom ter oblikovanju delovnih skupin.

Strokovni svet bo vodila ministrica Sanja Ajanović Hovnik, strokovni vodja sveta pa bo prof. dr. Polonca Kovač iz Fakultete za upravo Univerze v Ljubljani. Skupno število članic in članov sveta bo 28, prihajajo pa iz javnega in zasebnega sektorja, kar pomeni z ministrstev, vladnih služb, upravnih enot, občin, občinskih združenj, nevladnih organizacij, fakultet, obrtne in gospodarske zbornice ter gospodarstva.

Strokovni svet za tajnostni razvoj javne uprave je bil ustanovljen decembra 2022 s ciljem zagotavljanja kakovostnih storitev, izboljšanja poslovnega okolja, pogojev za delo in življenje državljanov in dviga kompetenc javnih uslužbencev. Glavni namen sveta je dvig zaupanja javnosti v javne institucije, strateško upravljanje javnih institucij in koordiniran razvoj javne uprave.