Skoči do osrednje vsebine

32. redna seja Vlade Republike Slovenije

Na današnji seji je vlada sprejela Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023. Potrdila je tudi končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav septembra lani.

Vlada je izdala Uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, zmogljivostih, potrebnih za njegovo izvajanje in obsegu sredstev za leto 2023. Uredba določa širitve programov na določenih področjih, opredeljuje način financiranja posameznih programov ter vključuje obveznosti izvajalcev zdravstvene dejavnosti, kakor tudi obveznosti Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v zvezi s programi in izvajanjem zdravstvenih storitev, ki so plačani iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za izvajanje omenjenih ukrepov in sprememb bo v letu 2023 namenjenih 119,9 milijona evrov skupaj za obvezno in dopolnilno zdravstveno zavarovanje oziroma okoli 105 milijonov evrov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Vlada je potrdila končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav, ki so med 15. in 18. septembrom lani prizadele kar 59 občin. Neposredna škoda na stvareh znaša skupaj 27,9 milijona evrov. Ker neposredna škoda septembrskih poplav presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2022, je skladno z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna. Vlada je zato pristojnim ministrstvom naložila, da pripravijo program odprave posledic neposredne škode. Po ugotovitvah državne komisije so bile v poplavah prizadete občine na območjih Dolenjske, Gorenjske, Koroške, Ljubljanske, Notranjske, Podravske, Severnoprimorske, Vzhodnoštajerske, Zahodnoštajerske in Zasavske regije. Ocenjena škoda na kmetijskih zemljiščih znaša 158.370,27 evra, delna škoda na stavbah 559.048,69 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 5.493.193,07 evra, škoda na vodotokih 18.323.737,09 evra, škoda na gozdnih cestah 346.877,13 evra, škoda na državnih cestah 2.946.404,35 evra ter škoda v gospodarstvu 64.314,08 evra. Škoda na kulturni dediščini je vključena v delni škodi na stavbah v oceni škode občinskih komisij.