Skoči do osrednje vsebine

Ustanovljen Strateški svet za prehrano

Predsednik vlade je ustanovil Strateški svet za prehrano (svet), ki ga trenutno sestavlja 19 članov različnih strok in sektorjev. Svet vodi dr. Nataša Fidler Mis, univ. dipl. inž. živilske tehnologije ter mag. in dr. znanosti s tega področja. Sestava sveta se dopolnjuje in naj bi bila predvidoma popolnjena v prihodnjem mesecu, ko se bo svet tudi sestal na konstitutivni seji.

Na prvi seji bodo članice in člani določili prioritete in cilje svojega dela, ki bodo usmerjeni k pripravi predlogov in ukrepov za boljšo oskrbo državljank in državljanov s cenovno dostopno kakovostno in varno hrano, ki ima hkrati tudi najmanjši možni negativni vpliv na zdravje ljudi, okolje in podnebje.

Posamični cilji in strategije za njihovo doseganje bodo usklajevani medsektorsko, interdisciplinarno in z dokazi podprto. K razpravi bodo člani sveta lahko vabili tudi druge zunanje strokovnjake s specifičnimi znanji in kompetencami z različnih področij. O delu Strateškega sveta za prehrano, katerega cilj je tudi vzpodbuditi javno razpravo, bo svet ustrezno obveščal javnost.

Strateški svet za prehrano bo med drugim pripravljal predloge in strokovne usmeritve za:

  • posodobitev nacionalnih prehranskih smernic, ki bodo sledile sodobnim zdravstvenim spoznanjem ter bodo v skladu s podnebnimi zavezami in cilji trajnostnega razvoja;
  • pripravo smernic za promocijo prehranjevanja z živili, ki temeljijo na trajnostni pridelavi in posodobljenih nacionalnih prehranskih smernicah;
  • osveščanje javnosti o potrebi po spremembi prehranjevalnih navad zaradi zdravstvenih, okoljskih in podnebnih vidikov;
  • nadgradnjo politik in strateških dokumentov na področju prehranske politike; za pripravo izhodišč za kmetijski sektor;
  • načrtovanje finančnih spodbud za pridelavo rastlin za neposredno prehrano ljudi;
  • manjšanje količine zavržene hrane in druge naloge.

Vlada se je z ustanovitvijo in imenovanjem članov Strateškega sveta za prehrano seznanila na seji 1. decembra 2022.