Skoči do osrednje vsebine

27. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada se je na današnji seji seznanila z informacijo o sodelovanju Slovenije v čezmejnih, transnacionalnih in med-regionalnih programih Interreg, kjer je bila uspešna, saj jo Evropska komisija predstavlja kot zgodbo o uspehu.

Programi Interreg so okvir za izvajanje skupnih ukrepov in politik, za izmenjavo izkušenj in znanja med nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi sodelujočimi iz različnih držav. Izzivi, s katerimi se danes spoprijemajo države, pogosto presegajo nacionalne meje. Za programsko obdobje 2021–2027 je Evropska komisija že odobrila 11 programov Interreg od skupno 13. Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) pa je že tretjič dobila mandat za upravljanje treh čezmejnih programov, in sicer z Avstrijo, Madžarsko in Hrvaško. Skupna vsota sredstev iz evropskega sklada za regionalni razvoj za te tri čezmejne programe je 99,2 milijona evrov. Prvi razpis, za čezmejni program Slovenija – Avstrija, bo SVRK objavila 16. decembra letos. Predvidoma februarja oziroma marca 2023 bosta sledila še prva razpisa za programa Slovenija – Madžarska in Slovenija – Hrvaška. Slovenija sodeluje v 13 programih Interreg: v štirih čezmejnih programih z regijami iz sosednjih držav, v petih transnacionalnih programih (Območje Alp, Srednja Evropa, Podonavje, IPA Jadransko-jonski program in Evro-Mediteran) ter v štirih medregionalnih programih, ki zajemajo vse države članice in nekaj dodatnih držav (Interreg Europe, Interact, ESPON in URBACT). Pri tem je uspešna, saj Evropska komisija predstavlja Slovenijo kot zgodbo o uspehu. To kažejo tudi podatki: v obdobju 2014–2020 so naši projektni partnerji sklenili skoraj 1.200 pogodb (natančno: 1.179) v skupni višini 230 milijonov evrov. Od tega je bilo 85 % evropskih sredstev.

Vlada je za generalnega direktorja Finančne uprave Republike Slovenije imenovala Petra Gruma, in sicer za pet let, od 10. decembra 2022 do najdlje 9. decembra 2027, z možnostjo ponovnega imenovanja.