Skoči do osrednje vsebine

25. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela Odloka o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022 in o finančnem nadomestilu čebelarjem. Sprejela je tudi izhodišča za pripravo normativnih rešitev v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19.

Vlada je izdala Odlok o finančni pomoči zaradi izpada krme leta 2022. Cilj ukrepa je dodelitev finančne pomoči tistim kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo, ki sami pridelujejo krmo za živino in ki so morali zaradi izpada pridelka zaradi suše leta 2022 krmo dokupiti.Do finančne pomoči je upravičen nosilec kmetijskega gospodarstva, ki se ukvarja z živinorejsko proizvodnjo in je utrpel izpad krme zaradi suše leta 2022 ter izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po odloku.Finančna pomoč za kmetijska gospodarstva, ki imajo v reji 2 glavi velike živine (GVŽ), povprečno obtežbo 0,9 GVŽ na hektar in kmetijske površine.


Sprejela je tudi Odlok o finančnem nadomestilu zaradi visokih cen reprodukcijskega materiala, ki se uporablja v čebelarskem sektorju. Finančno nadomestilo se izplača samo za tiste čebelarje in njihove čebelje družine, ki so vpisani v centralni register čebelnjakov na dan 20. avgust 2022 in so imeli na dan 31. oktober 2021 v registru čebelnjakov prijavljene najmanj štiri čebelje družine. Ta datum glede prijavljenih čebeljih družin se upošteva kot zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki ga je upravičenec v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje čebelnjakov in stojišč, sporočil do 1. decembra 2021 za stanje na dan 31. oktober 2021. Finančno nadomestilo bo znašalo 10 evrov na čebeljo družino in se izplača samo čebelarjem, ki prejmejo vsaj 40 evrov podpore. Omejitev skupnega izplačila na največ 62.000 evrov, ki je določena v Začasnem okviru, pa zniža izplačila največjim prejemnikom.
Za ukrep bo namenjenih 1,96 milijona evrov, ki se zagotovijo iz proračuna Republike Slovenije.

Vlada je na današnji seji sprejela izhodišča za pripravo normativnih rešitev v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so se vodili v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Ta izhodišča bodo tvorila ogrodje normativne rešitve, ki jo v zvezi s tem pripravljamo na Ministrstvu za pravosodje, v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve in Službo vlade za zakonodajo. Rok za pripravo normativne podlage za te rešitve je 31. januar 2023.
Ključni poudarki teh rešitev so:

  • zakonsko bomo uredili podlago za vrnitev vseh plačanih glob, stroškov prekrškovnega postopka in postopkov prisilne izterjave v zvezi s prekrškovnimi postopki, ki so bili uvedeni na temelju nezakonitih ali neustavnih pravnih podlag;
  • rešitev bo določila, da se tekoči prekrškovni postopki ustavijo, ravno tako se ustavijo postopki v zvezi z opravljanjem dela v splošno korist, postopki izvrševanja nadomestnega zapora oziroma postopki prisilne izterjave globe in stroškov prekrškovnega postopka;
  •  postopek vračanja glob in stroškov postopka se bo vodil po uradni dolžnosti, torej avtomatično, ne da bi prizadeti posamezniki morali kakorkoli ukrepati sami - cilj vlade je, da vračanje glob in stroškov poteka čimbolj enostavno in centralizirano, tako da bodo prizadeti posamezniki avtomatično dobili izračun, ki mu bodo lahko ugovarjali, tudi samo izplačilo plačanih glob in stroškov pa bo avtomatizirano;
  • finančna sredstva za vračilo glob in stroškov se bodo zagotovila v proračunu Republike Slovenije.
Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko

Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irena Šinko | Avtor: Sani Karić/STA

1 / 2