Skoči do osrednje vsebine

Evropska komisija zaščitila »Meso istrskega goveda – boškarina«

Evropska komisija je danes v Uradnem listu objavila Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/2267 z dne 14. novembra 2022 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla - ZOP in zaščitenih geografskih označb - ZGO („Meso istarskog goveda-boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina“-ZOP).

To je že tretji proizvod iz Istre, ki sta ga skupaj zaščitili Slovenija in Hrvaška.

Logotip "Mesa istrskega goveda-boškarina"

Logotip "Mesa istrskega goveda-boškarina" | Avtor: Ministry for Agriculture, Forestry and Food

Vlogo za zaščito »Mesa istrskega goveda – boškarina/ Mesa istarskog goveda – boškarina« z zaščiteno označbo porekla so skupaj pripravili slovenski in hrvaški rejci boškarina, vlogo pa je na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano vložila Kmetijska zadruga (KZ) Agraria iz Kopra.

»Meso istrskega goveda – boškarina« se pridobiva iz avtohtone pasme, poznane kot Istrsko govedo, ki se skoti na geografskem območju istrskega polotoka, kvarnerskega otočja, kraške planote, Čičarije, Podgrajskega podolja, vključno z južnimi obronki Brkinov.

Domneva se, da je Istrsko govedo ime »boškarin« dobilo zaradi tradicionalnega načina reje in krmljenja, ko so številni lastniki poleti, zaradi pomanjkanja paše, živali peljali v gozd, kjer jedle večinoma liste dreves („boška“ – gozd, visoko rastlinje).

Danes primarna krma živali temelji na voluminozni krmi (paša, slama), ki se proizvaja na geografskem območju, prav tako pa morajo tudi vse faze proizvodnje »mesa  istrskega goveda – boškarina“, od telitve do zakola, potekati na geografskem območju.

»Meso istrskega goveda – boškarina« mora nadzorovano zoreti vsaj 15 dni. Je svetlo rožnate do temno rdeče barve, z zmerno vsebnostjo medmišične maščobe (marmornato strukturo), aromatično, prijetnega vonja ter polnega, značilnega okusa govedine. Po končanem zorenju se lahko »meso istrskega goveda – boškarina« hitro zamrzne ali pa da na trg kot sveži proizvod. Ker je mehko in sočno, je primerno za različne mesne jedi, vendar se njegove specifične lastnosti najbolje izrazijo v postopkih, ki zahtevajo daljšo mokro toplotno obdelavo.

V prodaji je označeno s skupnim simbolom »Meso istrskega goveda – boškarina/ Meso istarskog goveda – boškarina/«.

Preden proizvajalci pričnejo  s proizvodnjo »Mesa istrskega goveda – boškarina«, morajo pridobiti certifikat, da njihova proizvodnja poteka skladno s specifikacijo.

Iz spletnega iskalnika »Evidenca shem kakovosti« so razvidni certificirani proizvajalci proizvodov iz shem kakovosti.

V postopku zaščite pri Evropski komisiji sta še dve skupni vlogi Slovenije in Hrvaške – za Istrski ovčji sir in Istrski med.

Na spletni strani Evropske komisije najdete Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2022/2267 z dne 14. novembra 2022 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Meso istarskog goveda-boškarina/Meso istrskega goveda - boškarina“ (ZOP)

Dodatne informacije o shemah kakovosti, postopkih zaščite, zaščitenih proizvodih in zakonodaji.