Skoči do osrednje vsebine

Vodnik po socialnih pravicah

Vsak od nas se lahko znajde v socialni stiski. Naloga države je, da v takšnih primerih priskoči na pomoč. Na ministrstvu smo zato pripravili Vodnik po socialnih pravicah, ki bo posameznikom in gospodinjstvom v stiski pomagal, da ugotovijo, do katerih denarnih prejemkov, subvencij in znižanih plačil so lahko upravičeni in kako lahko svoje pravice uveljavijo.

Pravice se uveljavljajo na centrih za socialno delo, kjer imajo posamezniki prijavljeno stalno prebivališče. Vlogo je mogoče oddati osebno, po pošti ali preko portala e-uprava za otroški dodatek, znižano plačilo vrtca in državno štipendijo. Naloga socialnih delavcev na centrih za socialno delo je, da vsakomur na razumljiv način predstavijo pravice, morebitne pogoje ter postopke in posledice njihovega uveljavljanja. Strokovni delavci so dolžni tudi nuditi pomoč pri izpolnjevanju vlog. Prav tako pomoči potrebne lahko usmerijo k različnim programom in storitvam, ki so namenjeni preseganju njihov težav.

Vodnik po socialnih pravicah