Skoči do osrednje vsebine

Na Igu poteka enodnevna teoretična vaja državnega pomena Jedrska nesreča 2022

Skladno z Načrtom vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2022, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije januarja letos, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Republike Slovenije na Igu poteka enodnevna, napovedana, teoretična vaja državnega pomena Jedrska nesreča 2022.

Vaja je organizirana z namenom preverjanja pripravljenosti na nesrečo v Nuklearni elektrarni Krško in izvajanja zaščitnih ukrepov s poudarkom na evakuaciji skladno z Državnim načrtom zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči ter načrti zaščite in reševanja na različnih ravneh načrtovanja.

Vaja se izvaja na podlagi predpostavke, da se je zaradi napake pri delovanju Nuklearne elektrarne Krško zgodil izredni dogodek, ki so ga pristojne službe  elektrarne razvrstile v najnižjo stopnjo nevarnosti 0 – nenormalni dogodek, ki ga pristojni niso uspeli obvladati, zato se postopoma razvija do najvišje stopnje nevarnosti 3 – splošna nevarnost.

Cilji vaje so:

 • preveriti usklajenost izvajanja zaščitnih ukrepov s poudarkom na evakuaciji med občinsko, regijsko in državno ravnjo,
 • preveriti razumevanje nalog in odzivnost državnih organov, regije ter občin v Posavju,
 • preveriti primernost organiziranja, razpoložljivost sil in sredstev pri nosilcih nalog iz načrtov zaščite in reševanja,
 • identificirati bistvene izzive pri izvajanju zaščitnih ukrepov s poudarkom na evakuaciji,
 • identificirati izzive za zagotavljanje delovanja kritične infrastrukture,
 • glede na ugotovitve analize vaje izboljšati ukrepanje in po potrebi dopolniti načrte zaščite in reševanja.

Organizatorji vaje so Ministrstvo za obrambo – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za okolje in prostor – Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, Ministrstvo za okolje in prostor – Agencija Republike Slovenije za okolje ter Nuklearna elektrarna Krško.

 V vaji kot vadbenci sodelujejo:

 • poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije,
 • štab Civilne zaščite Republike Slovenije (v operativni sestavi),
 • Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje,
 • Ministrstvo za obrambo, Izpostava Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Brežice,
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje,
 • Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost,
 • Ministrstvo za infrastrukturo,
 • Ministrstvo za notranje zadeve,
 • Generalna policijska uprava,
 • Policijska uprava Novo mesto,
 • Ministrstvo za zdravje,
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti,
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin,
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,
 • Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje,
 • Občina Krško,
 • Občina Brežice,
 • Občina Sevnica,
 • poveljnik Civilne zaščite za Posavje,
 • poveljnik Civilne zaščite Občine Krško,
 • poveljnik Civilne zaščite Občine Brežice,
 • poveljnik Civilne zaščite Občine Sevnica,
 • Nuklearna elektrarna Krško.