Skoči do osrednje vsebine

Prva seja vladne delovne skupine za obravnavo romske problematike

Potekala je prva seja delovne skupine za obravnavo romske problematike, ki je bila imenovana na 20. redni seji vlade.

Delovno skupino, ki jo vodi državni sekretar v kabinetu predsednika vlade dr. Anton Grizold, sestavljajo predstavniki vlade, ministrstev, lokalnih skupnosti in Sveta romske skupnosti Republike Slovenije.

Kot je po seji povedal dr. Grizold, so se člani delovne skupine seznanili s pregledom že izvedenih aktivnosti na tem področju ter določili izhodišča in način delovanja skupine: “Temeljna naloga delovne skupine je obravnava romske problematike celovito, na vseh področjih, s ciljem zagotoviti romski populaciji v Republiki Sloveniji dostojne življenjske pogoje in njihovo aktivno vključitev v družbeno življenje.

Člani si bodo prizadevali za celovit pristop države pri reševanju kompleksne romske problematike v Sloveniji, in sicer z usmerjanjem in povezovanjem pristojnih ministrstev, občin, ožjih lokalnih skupnosti ter romskih skupnosti. Oblikovali bodo predloge za celostne sistemske rešitve, ki bodo zagotavljale dostojne pogoje za življenje in delo romske populacije v Sloveniji. Vodilo članov delovne skupine bo strpnost, dialog in ozaveščanje o sobivanju tako v lokalnih skupnostih kot tudi v širši slovenski družbi. Pri tem je pomembna ustrezna strateška komunikacija z romsko populacijo, krajani, predstavniki občinskih struktur in širšo javnostjo.“

Na seji so se dogovorili tudi za delo v dveh podskupinah, katerih vodenje bosta prevzela državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve RS Tina Heferle in direktor Urada RS za narodnosti mag. Stanko Baluh.