Skoči do osrednje vsebine

Podpora Slovenski vojski in Civilni zaščiti se povišuje

Na Ministrstvu za obrambo z zadovoljstvom ugotavljamo, da se je po zadnji raziskavi Ogledalo Slovenije agencije Valicon, v katerem je merila zadovoljstvo prebivalstva s splošnim stanjem v Sloveniji, podpora Slovenski vojski in Civilni zaščiti dvignila, kar je nedvomno tudi plod vseh aktivnosti in nalog, ki so jih pripadniki Slovenske vojske in sistema zaščite in reševanja opravljali v poletnih mesecih ter vlaganj v obrambo.

Podpora Civilni zaščiti, ki je na lestvici na zelo visokem drugem mestu, je zrasla za 4 točke v primerjavi z marcem 2022. Še večji skok so namerili Slovenski vojski, ki je med 29 institucijami na 6. mestu, njena podpora pa je zrasla za kar 16 točk v primerjavi z marcem 2022.

Da slovenski sistem zaščite in reševanja deluje odlično in da je kos tudi najhujšim požarom, smo med drugim dokazali pri gašenju požara na goriškem Krasu. Pri gašenju je sodelovalo skoraj 15.000 ljudi, od tega več kot 14.500 prostovoljnih in poklicnih gasilcev ter več kot 2500 pripadnikov Slovenske vojske ter pripadnikov Civilne zaščite in drugih zaščitno-reševalnih služb.

Ob suši, ki je doletela Primorsko, smo vzpostavili sistem oskrbe z vodo ter tako preprečili redukcijo in pomanjkanje pitne vode na Obali. Pri zagotavljanju oskrbe z vodo so sodelovali tako pripadniki Slovenske vojske, gasilci, pripadniki sistema zaščite in reševanja kot tudi civilni prevozniki. Z vojaškimi, gasilskimi in civilnimi cisternami je bilo tako iz črpališča na reki Unici v vodarno Cepki prepeljanih skoraj 50.000 kubičnih metrov surove vode, kar predstavlja količino vode dvajsetih olimpijskih bazenov.

Pripadniki Slovenske vojske in Civilne zaščite so nemudoma priskočili na pomoč tudi pri zadnjih večjih poplavah, ki so prizadele občini Osilnica in Kostel.

Na Ministrstvu za obrambo – kakor tudi Vlada RS in Državni zbor RS – se zavedamo pomena obeh sistemov za dobrobit vseh prebivalk in prebivalcev. Tudi zato je bil v rebalansu proračuna za leto 2022 ter v proračunih za leti 2023 in 2024 povečan obseg finančnih sredstev z namenom krepitve zmogljivosti obeh sistemov – obrambnega in sistem zaščite in reševanja – kot pomembnih elementov zagotavljanja varnosti domovine. 

Rezultati javnomnenjske raziskave tako ostajajo naša zaveza, da bomo še naprej krepili oba sistema v dobro vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije.