Skoči do osrednje vsebine

23. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela pobudo za odstop od Pogodbe o energetski listini in določila besedilo predloga Zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide. Začela je tudi z obravnavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini.

Vlada Republika Slovenija je danes sprejela pobudo za odstop od Pogodbe o energetski listini (PEL), saj so zaveze v njej preživete in zastarele. Slovenija se s tem pridružuje drugim državam Evropske unije (EU), ki so že odstopile od pogodbe, kot je na primer Italija, oziroma so napovedale odstop (Poljska, Španija, Nizozemska, Francija). Omenjena listina je po treh desetletjih od obstoja ena ključnih ovir učinkovite okoljsko-podnebne in odgovorne energetske politike, zato se je Vlada RS danes odločila, da Državnemu zboru predloži v soglasje pobudo za odstop od te energetske listine. PEL je skozi leta začela izgubljati na pomenu. Širitev EU in nadaljnja evropska integracija sta omogočili nove, poglobljene možnosti naložbenega sodelovanja na področju energije in zagotavljanja pravne varnosti akterjev v energetskem sektorju. Prav tako je razvila pravila državnih pomoči, okoljskih standardov, finančnih mehanizmov, investicijsko pravo, kakor tudi zakonodajo na področju varstva konkurence. Eden izmed pomembnejših vidikov zastarelosti trenutne pogodbe je tudi institut reševanja naložbenih sporov. 26. člen PEL tako omogoča vlagatelju, da lahko v primeru spora s pogodbenico izbere mednarodno arbitražo mimo rednih sodišč.

Za večjo dostopnost do proizvodov in storitev za invalide je vlada določila besedilo predloga Zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide. Glavni cilj predloga zakona pa je izboljšati delovanje notranjega trga na področju dostopnosti proizvodov in storitev ter urejanja položaja invalidov z omogočanjem enakovrednega dojemanja, uporabe in razumevanja proizvodov in storitev na enak način kot drugim. Namen zakona je harmonizirati pogoje glede dostopnosti proizvodov in storitev za invalide z odpravo in preprečevanjem ovir za prosti pretok proizvodov in storitev tako na slovenskem kot tudi evropskem trgu.

Vlada je na današnji seji začela z obravnavo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgovini, s katerim bi določila izjeme za obratovanje prodajaln na mednarodnih letališčih, turistično informacijskih centrih ter muzejih ob nedeljah in praznikih. Razprava o tej točki je bila prekinjena, vlada pa bo predlog besedila poslala v obravnavo na jutrišnjo sejo Ekonomsko-socialnega sveta ter šele zatem točko uvrstila na eno od prihodnjih sej.