Skoči do osrednje vsebine

Dnevni red 23. redne seje Vlade Republike Slovenije

I. LISTA A

1.2. Predlog odloka o ustanovitvi in nalogah Nacionalne koordinacijske skupine za pripravo nacionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.4. Prva sprememba Programa financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.5. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi družbe »Prangl Slovenija d. o. o.«, poročevalec: Matjaž Han   

1.6. Predlog odločbe o izdaji dovoljenja za uporabo besede Slovenija v firmi družbe »Exclusive Networks Slovenija, informacijske tehnologije, d. o. o.«, poročevalec: Matjaž Han

1.7. Predlog sklepa o spremembi Sklepa o izvedbi vaje državnega pomena Jedrska nesreča 2022, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.8. Predlog soglasja k Informaciji o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2, poročevalec: Uroš Brežan    Gradivo

1.10. Predlog odgovora na priporočilo Zagovornika načela enakosti glede spremembe Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.11. Letno poročilo o izvajanju ukrepov države na trgu dela za leto 2021, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

1.12. Poročilo o izvajanju sklepa Vlade Republike Slovenije št. 49900-8/2013/10 z dne 9. 1. 2014 »Pospešitev in zaključek postopkov po ZDEN ter ZPVAS na upravnih enotah« v zvezi s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembi prvonavedenega sklepa št. 49900-1/2015/4 z dne 18. 3. 2015 in Sklepom Vlade Republike Slovenije št. 49900-3/2020/11 z dne 21. 4. 2021, za obdobje od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2022, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.13. Poročilo Ministrstva za finance o opravljenih postopkih inšpekcijskega nadzora nad porabo sredstev državnega proračuna v obdobju od 1. 1. do 30. 6. 2022, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.14. Poročilo o izvrševanju javnih pooblastil, danih SID – Slovenski izvozni in razvojni banki, d. d., Ljubljana, za leto 2021, poročevalec: Klemen Boštjančič    Gradivo

1.15. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti 44. in 45. člena Zakona o dohodnini, Poročevalec: Klemen Boštjančič 

1.16. Predlog mnenja o zahtevi za oceno ustavnosti 66. člena Zakona o veterinarstvu, Poročevalka: Irena Šinko 

1.17. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za medijske storitve na notranjem trgu (Evropski zakon o svobodi medijev) in spremembi Direktive 2010/13/EU, poročevalka: dr. Asta Vrečko    Gradivo

1.18. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2009/148/ES o varstvu delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti azbestu pri delu, poročevalec: Luka Mesec

1.20. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetu Evropske unije za splošne zadeve 18. novembra 2022 v Bruslju, poročevalka: Tanja Fajon  

1.21. Izhodišča za udeležbo ministrice za zunanje Tanje Fajon na Regionalnem forumu Unije za Sredozemlje ter na ministrskem zasedanju EU - južno sosedstvo v Barceloni, 24. novembra 2022, poročevalka: Tanja Fajon

1.23. Izhodišča za obisk ministrice za digitalno preobrazbo dr. Emilije Stojmenove Duh 15. novembra 2022 v Bruslju, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

1.24. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ljudske demokratične republike Alžirije o gospodarskem sodelovanju in o ustanovitvi skupne medvladne komisije, poročevalka: Tanja Fajon  

1.25. Predlog uredbe o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Kirgiške republike o gospodarskem sodelovanju, poročevalka: Tanja Fajon  

1.26. Informacija o nameravanem podpisu Not o pristopu Islandije k operativnemu in funkcionalnemu memorandumu Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo, Tehničnega dogovora o prispevku Avstrije k delovanju Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo in Dogovora št. 8 o delitvi stroškov Natovega centra odličnosti za kibernetsko obrambo, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.27. Informacija o nameravanem podpisu Projektnega dogovora o vojaškem operativnem omrežju za odzivanje na računalniške in omrežne grožnje oziroma incidente št. A.PRJ.CAP 1212 (MICNET), poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.27. Informacija o nameravanem podpisu Projektnega dogovora o vojaškem operativnem omrežju za odzivanje na računalniške in omrežne grožnje oziroma incidente št. A.PRJ.CAP 1212 (MICNET), Poročevalec: Marjan Šarec 

1.28. Informacija o nameravanem podpisu Memoranduma o sodelovanju za vzpostavitev Stalne transnacionalne mreže za pomorsko varnost, Poročevalec: mag. Bojan Kumer 

1.29. Predlog sklepa o potrditvi Memoranduma o soglasju med Ministrstvom za obrambo Italijanske republike in Ministrstvom za nacionalno obrambo Helenske republike in Ministrstvom za obrambo Madžarske in Ministrstvom za obrambo Portugalske republike in Ministrstvom za nacionalno obrambo Romunije in Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo glede ustanovitve, financiranja, upravljanja, popolnjevanja in statusa Poveljstva večnacionalne skupine za civilno-vojaško sodelovanje (MNCG), Poročevalka: Tanja Fajon 

1.30. Predlog sklepa o potrditvi Sporazuma o donaciji podvodnega plovila R-2 med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Ministrstvom za obrambo Črne gore, Poročevalka: Tanja Fajon

1.31. Poročilo o izpolnjevanju nalog Delovne skupine za tristranske pogovore z Republiko Hrvaško in Italijansko republiko o sodelovanju na območju severnega Jadranskega morja, Poročevalka: Tanja Fajon

1.32. Izhodišča za udeležbo delegacije Republike Slovenije na Svetovni konferenci o varstvu in izobraževanju v zgodnjem otroštvu od 14. do 16. novembra 2022 v Taškentu v Uzbekistanu, poročevalec: dr. Igor Papič    Gradivo

1.33. Izhodišča za udeležbo ministrice za javno upravo Sanje Ajanović Hovnik na ministrskem zasedanju Odbora za javno upravljanje OECD in Svetovnega foruma 17. in 18. novembra 2022 v Luksemburgu, poročevalka: Sanja Ajanović Hovnik    Gradivo

1.34. Izhodišča za udeležbo državnega sekretarja v Ministrstvu za zunanje zadeve mag. Marka Štucina na Generalni skupščini in letnem Forumu Strategije EU za alpsko regijo 23. in 24. novembra 2022 v Trentu, poročevalka: Tanja Fajon

1.35. Informacija o udeležbi ministra za obrambo Marjana Šarca na Mednarodnem varnostnem forumu od 18. do 20. novembra 2022 v Halifaxu v Kanadi, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

1.36. Informacija o udeležbi ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko na 16. letnem srečanju ministrov za kmetijstvo jugovzhodne Evrope 15. novembra 2022 v Budvi, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

1.37. Informacija o udeležbi ministra brez resorja, pristojnega za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu, Mateja Arčona na 1. Vseslovenskem srečanju od 15. do 22. novembra 2022 v Mendozi v Argentini, poročevalec: Matej Arčon   

1.38. Informacija za predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja o udeležbi na XVIII. Vrhu Mednarodne organizacije za Frankofonijo 19. in 20. novembra 2022 na Djerbi v Tuniziji, poročevalka: Tanja Fajon

1.39. Predlog stališča do Mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k Devetemu poročilu Vlade Republike Slovenije o položaju romske skupnosti v Sloveniji, poročevalec: mag. Stanko Baluh    Gradivo

II. LISTA B

2. Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o trgovini – skrajšani postopek, poročevalec: Matjaž Han    Gradivo

2A. Predlog zakona o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide – prva obravnava, poročevalec: Luka Mesec    Gradivo

2C. Predlog uredbe o določitvi višine dodatka za povečan obseg dela za posebne obremenitve in dodatka za zaposlitev dodatnega zdravstvenega kadra, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

3. Predlog akta o ustanovitvi Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško, poročevalec: mag. Bojan Kumer

4. Predlog operativnega programa za izvajanje nacionalnega gozdnega programa za obdobje 2022–2026, poročevalka: Irena Šinko    Gradivo

4A. Predlog mnenja o pobudi družbe Sonce energija obnovljivi viri d. o. o. za začetek postopka za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o določitvi cen električne energije, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

5. Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 za obdobje od januarja 2014 do konca junija 2022, poročevalec: dr. Aleksander Jevšek  

6. Informacija o stanju prenosa direktiv v pravni red Republike Slovenije in odprtih postopkih ugotavljanja kršitev prava EU, poročevalec: Rado Fele    Gradivo

7. Pobuda za odstop od Pogodbe o energetski listini, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

8. Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Sveta Krepitev solidarnosti z boljšim usklajevanjem nabav plina, čezmejno izmenjavo plina in zanesljivimi referenčnimi vrednostmi za cene, poročevalec: mag. Bojan Kumer    Gradivo

8A. Poročilo o delovnem obisku ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana 7. in 8. novembra 2022 v Bruslju, poročevalec: Danijel Bešič Loredan    Gradivo

8B. Informacija o nameravanem podpisu Tehničnega dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Četrtim polkom specialnih sil Italijanske vojske o skupnem usposabljanju sil za specialno delovanje na ozemlju Republike Slovenije, poročevalec: Marjan Šarec    Gradivo

8C. Informacija o pripravi in izvedbi projekta z OECD z nazivom »Razvoj omrežja skrbnikov podatkov ter opredelitev njihove vloge za slovenski javni sektor«, poročevalka: dr. Emilija Stojmenova Duh    Gradivo

8Č. Izhodišča za delovni obisk Tanje Fajon, ministrice za zunanje zadeve Republike Slovenije, in mag. Bojana Kumra, ministra za infrastrukturo Republike Slovenije 15. november 2022 v Ljudski demokratični Republiki Alžiriji, Alžir, Poročevalka: Tanja Fajon

10. Predlogi Komisije Vlade Republike Slovenije za administrativne zadeve in imenovanja

10.1. Predlog imenovanja vršilke dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za proračun v Ministrstvu za finance 

10.2. Predlog imenovanja vrhovnega državnega tožilca na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije 

10.3. Predlog imenovanja okrajne državne tožilke na Okrožnem državnem tožilstvu v Kranju 

10.4. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet javnega zavoda Dom na Krasu 

10.5. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca 

10.6. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma Lukavci 

10.7. Predlog razrešitve in imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Polde Eberl – Jamski, Izlake 

10.8. Predlog imenovanja predstavnikov ustanovitelja v Svet Doma starejših občanov Ljutomer 

10.9. Predlog imenovanja predstavnice ustanovitelja v Svet javnega zavoda Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem Mostu 

10.10. Predlog razrešitve in imenovanje člana nadzornega sveta Javnega sklada Republike Slovenije za podjetništvo 

10.11. Predlog imenovanja namestnice guvernerja v Odboru guvernerjev Evropske banke za obnovo in razvoj

10.12. Predlog razrešitve in imenovanja namestnice guvernerja Republike Slovenije v Mednarodni banki za obnovo in razvoj, Mednarodni finančni korporaciji, Mednarodnem združenju za razvoj in Mednarodnem združenju za zavarovanje investicij 

10.13. Predlog imenovanja nacionalnega koordinatorja za regionalno sodelovanje Republike Slovenije v jugovzhodni Evropi 

10.14. Predlog razrešitve in imenovanja članov Komisije za strateško blago 

10.15. Predlog razrešitve in imenovanja članic Medresorske komisije za napotitev oseb v mednarodne civilne misije in mednarodne organizacije 

10.16. Predlog spremembe Sklepa o ustanovitvi Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji 

10.17. Predlog sklepa o imenovanju članov Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji 

10.18. Predlog ustanovitve Medresorske delovne skupine za mednarodne podnebne zadeve

10.19. Predlog razrešitve in imenovanja članov pogajalskih skupin za pogajanja o normativnih in tarifnih delih kolektivnih pogodb dejavnosti in poklicev 

10.20. Predlog soglasja s plačilom stroškov najemnine za potrebe sedeža ITF Ustanove za krepitev človekove varnosti za leto 2022 

10.21. Predlog seznanitve Vlade Republike Slovenije z namero o sklenitvi izvensodne poravnave 

10.22. Predlog sklepa v zvezi s pritožbo zoper sklep Ministrstva za okolje in prostor v zadevi odločanja v predhodnem postopku, ali se izvede presoja vplivov na okolje 

10.23. Predlog dodelitve statusa javnega dobra – javne železniške infrastrukture nepremičninam v k. o. 1625 Ribnica, k. o. 1794 Račna, k. o. 331 Velika Nedelja in k. o. 1624 Gorenja vas 

10.24. Predlog dodelitve statusa javnega dobra – javne železniške infrastrukture nepremičninam v k. o. 1770 Kašelj, k. o. 1961 Trzin in k. o. 2560 Hrpelje 

10.25. Predlog soglasja k izbrisnemu dovoljenju na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Ivančna Gorica št. 2130-15R213001 

10.26. Predlog soglasja k izbrisnemu dovoljenju na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Krško št. 2130-15R213004 

10.27. Predlog soglasja k izbrisnemu dovoljenju na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Krško št. C2130-16Z213007 

10.28. Predlog soglasja k izbrisnemu dovoljenju na podlagi Pogodbe o brezplačnem prenosu državnega premoženja na Občino Vrhnika št. C2130-14R213004

11. Ostali predlogi administrativnih zadev in imenovanj

11.1. Predlog za imenovanje članov nadzornega sveta Slovenskega državnega holdinga, d. d. (PONOVNA OBRAVNAVA), Poročevalec: Klemen Boštjančič

11.2. Predlog pooblastila Državnemu odvetništvu Republike Slovenije za zastopanje in sklenitev poravnave v upravnem sporu, opr. št. I U 621/2022, zaradi tožbe zoper Republiko Slovenijo, Poročevalka: dr. Asta Vrečko

11.3. Predlog razveljavitve sklepa o izdaji odločbe o imenovanju direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Poročevalec: Matjaž Han

11.4. Predlog za imenovanje vršilca dolžnosti direktorja Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve, Poročevalec: Matjaž Han