Skoči do osrednje vsebine

22. redna seja Vlade Republike Slovenije

Vlada je na današnji seji sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva in dopolnila Uredbo o določitvi cen zemeljskega plina iz sistema. Izdala je tudi Uredbo glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank in se seznanila s pogajalskim izhodiščem glede določitve in uskladitve zneska minimalne plače.

Vlada je sprejela predlog Zakona o nujnih ukrepih za povečanje prihodkov upokojencev in omejitev dviga oskrbnin na področju socialnega varstva. S predlogom zakona se tako želi omiliti in odpraviti posledice vsesplošne draginje, ki se kažejo kot likvidnostne težave izvajalcev in sistemske težave na področju socialnega varstva, kar posledično pomeni velik pritisk na dvige cen oskrbnin. S predlogom zakona se določa ukrepe za blaženje posledic vsesplošne draginje, pomoč izvajalcem socialno varstvenih storitev z namenom omejitve dviga oskrbnin ter za ukrep izplačila povečanega dela prejemkov upokojencem in prejemnikom nadomestil na podlagi invalidnosti. Poglavitne rešitve so torej sofinanciranje ukrepov na področju socialnega varstva in zagotovitev sredstev za sofinanciranje stroškov storitve institucionalnega varstva ter izplačilo povečanega dela prejemkov upokojencev in prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja.Povečan del prejemkov upokojencev se po predlogu zakona ne bo štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ravno tako se od povečanega dela prejemkov upokojencev ne bo plačevalo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.

Uredba o določitvi cen zemeljskega plina iz sistema na novo določa najvišjo drobnoprodajno ceno plina za vrtce, osnovne šole in zdravstvene domove, najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno plina za nadomestno in osnovno oskrbo z zemeljskim plinom za gospodinjske odjemalce in skupne gospodinjske odjemalce, osnovne socialne službe, vrtce, osnovne šole, zdravstvene domove in za male poslovne odjemalce. Instituta nadomestne in osnovne oskrbe ter širitev definicije zaščitenih odjemalcev je uvedel nedavno sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o oskrbi s plini. Danes sprejeta uredba uvaja regulacijo cen tudi za te tipe odjemalcev. Glavno vodilo vlade pri sprejemanju nizov ukrepov proti draginji je skrb za vse ljudi. Vlada se zaveda, da mora v času energetske draginje, ki je posledica obuditve gospodarstva po pandemiji in ruske invazije na Ukrajino, ukrepati hitro in odločno.

Uredba glede pravnega nasledstva Družbe za upravljanje terjatev bank določa poenostavljeno pripojitev DUTB k SDH. SDH bo s pripojitvijo DUTB pridobil celotno premoženje DUTB ter vse njene pravice in obveznosti. Ob tem bi poudarili, da se bodo kljub sprejetju uredbe nepremičnine, s katerimi razpolaga DUTB, uporabilo za reševanje stanovanjskega vprašanja. V treh tednih bodo pristojna ministrstva – Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za finance ter Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – pripravila tudi zasnovo za realizacijo pospešene izgradnje neprofitnih stanovanjskih enot.

Vlada se je seznanila z informacijo o vladnem pogajalskem izhodišču za posvetovanja s socialnimi partnerji glede določitve in uskladitve zneska minimalne plače. Zakon o minimalni plači predpisuje postopka, ki vplivata na višino minimalne plače, to je določitev minimalne plače na podlagi ugotovljenega zneska minimalnih življenjskih stroškov in redna letna uskladitev najmanj z inflacijo.