Skoči do osrednje vsebine

41. dopisna seja Vlade Republike Slovenije

Na današnji dopisni seji je vlada soglašala s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva.

Vlada soglaša s predlogi amandmajev k predlogu Zakona o nujnih ukrepih za zajezitev širjenja in blaženja posledic nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva

Ob pripravi predloga zakona je bila opravljena široka razprava z vsemi ključnimi deležniki, upoštevane so bile pripombe splošne in strokovne javnosti, predvsem Ekonomsko socialnega sveta. Z amandmaji so bile upoštevane tudi pripombe, podane na seji Državnega sveta glede ureditve področja izolacij. Ključne spremembe so:

  •  ustreznejša ureditev postopka za pridobitev denarne odškodnine za škodo na zdravju zaradi cepljenja proti covid-19 in zdravljenja covid-19 (jasna določitev kroga upravičencev, poenostavljen in pohitren postopek obravnave teh vlog),
  • ukrep izolacije ostaja v skladu z veljavno ureditvijo Zakona o nalezljivih boleznih z razliko, da se financira iz proračuna Republike Slovenije (in ne sredstev delodajalca), in sicer do 31. marca 2023,
  • dodatek za delo neposredno s pacienti oziroma uporabniki, obolelimi za covid-19, bo upravičencem pripadal do 31. marca 2023,
  • v ambulante za neopredeljene zavarovane osebe se bodo lahko vključevali tudi koncesionarji (na podlagi sklenjenih podjemnih pogodb z zdravstvenim domom),
  • ureditev plačila izvajanja vseh zdravstvenih storitev po realizaciji brez dosedanjih omejitev (vse z namenom kar največje pospešitve odpravljanja oziroma zmanjševanja čakalnih dob in povečanja dostopnosti do zdravstvenih storitev za paciente),
  • cepljenje proti sezonski gripi se financira iz proračuna Republike Slovenije, in sicer od 1. septembra 2022 dalje,
  • aplikacija #Ostanizdrav se financira iz proračuna Republike Slovenije do 30. junija 2023 z možnostjo podaljšanja.

Vir: Ministrstvo za zdravje

Odpoklic članice nadzornega sveta družbe SIDG Slovenski državni gozdovi, d. o. o.

Vlada je sprejela sklep, da se pred potekom mandata kot članica nadzornega sveta (NS) družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG) z današnjim dnem odpokliče Dragica Vrkič Kozlan.

Vlada  je 20. oktobra 2022 odpoklicala članico nadzornega sveta, Dragico Vrkič Kozlan, kateri v skladu s šestim odstavkom takratnega 12. člena Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o. ni prenehalo članstvo v nadzornem svetu z dnem odpoklica, ampak najpozneje tri mesece po dnevu, ko je skupščina sprejela sklep o odpoklicu, razen če opozicija kot upravičeni predlagatelj prej ne bi predlagala imenovanja novega člana nadzornega sveta.

Po spremembi Akta o ustanovitvi družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o z dne 20. oktobra 2022, preneha članu nadzornega sveta, ki je odpoklican, članstvo v nadzornem svetu z dnem imenovanja novega člana, vendar najpozneje tri mesece po dnevu, ko je skupščina sprejela sklep o odpoklicu, razen če v primeru, da bi po odpoklicu določenega člana ostali v nadzornem svetu z veljavnim mandatom najmanj trije člani, predstavniki ustanoviteljice, skupščina v sklepu o odpoklicu odloči, da posameznemu članu preneha mandat z dnem odpoklica. V danem primeru je skupščina glede na ostala veljavna imenovanja v nadzornem svetu odločila v skladu z možnostjo iz prejšnjega stavka in je članico nadzornega sveta odpoklicala s pričetkom prenehanja mandata z dnem odpoklica.

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano